Thema's

De Koninklijke Landmacht bestaat uit een groot aantal wapens en dienstvakken. Het is natuurlijk voor ons als klein groepje onmogelijk om dit allemaal te beheersen en uit te voeren. Om toch een zo breed mogelijk beeld te geven van de KL in de koude oorlog en wat de rol van de dienstplichtig militair daarin was stellen wij elk jaar een ander thema voor ons re-enactment van dat jaar vast. Op deze manier trainen wij onszelf in zoveel mogelijk disciplines en bieden we de (hopelijk) regelmatig terugkerende toeschouwer een gevarieerd beeld.

Enkele jaarthema's die wij intussen hebben gehad: "lichting 76-6 op herhaling" (een basisbivak), "een wielonderhoudsgroep te velde", "de veldkeuken door de jaren heen" en de "bataljonshulppost ("BHP).

Wel hebben we in ons bivak een aantal vaste onderdelen: de keukengroep (de belangrijkste) , de infanteriegroep, de onderhoudsgroep, de geneeskundigegroep en de verbindinggroep.

Hieronder wat onderdelen  nader bekeken.....

 

De keukengroep

De jaarlijkse terugkerende taak van onze groep tijdens het open monumentenweekend op het Fort bij Vechten is het koken voor alle deelnemers en personeel op het Fort. We krijgen hier professionele hulp bij. Het koken gebeurt historisch verantwoord, het publiek kan overdag (vanaf een afstandje) kijken hoe dit er aan toe gaat. Met ingang van 2006 voldoen we aan de HACCP richtlijnen voor zover die op ons van toepassing zijn.

Als extra heeft de keukengroep een overzichtsvoorraad noodrantsoenen. Dit kan als display en eventuele deskundige toelichting toegevoegd worden tijdens een evenement.

De deelnemers komen met hun eigen etensgerei wat past in de periode die ze uitbeelden.
Na het eten wordt er afgewassen in het drie-vatensysteem en hebben de altijd aanwezige strafcorveërs en de keukenleiding het nog even druk met schoonmaken en opruimen.

De Onderhoudsgroep Wielvoertuigen

Tijdens de grotere evenementen hebben we altijd wel de zogenaamde COG (Compagnies Onderhouds Groep) bij ons. De S04, een DAF YA 126 met een Toolset aanhangwagen, een verblijfstent voor de C-ONHGP (Commandant Onderhoudsgroep) en wat ervaren monteurs. Sleutelen doen we vaak want ook onze voertuigen gaan kapot en anders doen we wel een lesje twee wekelijks begeleid onderhoud voor de chauffeurs.

Handmatige bediening luchtdoelkanon 40L70

Tot vorig jaar hadden wij een onklaar gemaakt 40l70 luchtdoelkanon tot onze beschikking op het Fort bij Vechten. Hiermee hebben we tijdens twee evenementen een demonstratie gegeven, met volledige bemanning geheel volgens voorschrift uit de bediengshandleiding.

Helaas is dit nu verleden tijd maar we hebben de oefendrill nog steeds paraat.

Bataljonshulppost bemannen

Een bataljonshulppost (bhp) is de plek waar gewonden worden aangevoerd en waar een z.g. triage wordt uitgevoerd. Vanuit de bhp worden gewonden verder vervoerd naar verzamelplaatsen verder achter het front en uiteindelijk naar een hospitaal.

Onze Geneeskundigegroep geeft demonstraties van diverse methodes gewondenafvoer, het inrichten en bemannen van een gewondennest of bataljonshulppost en het verlenen van eerste hulp aan het front. Onze genezerikken zijn ook in het dagelijkse leven bevoegd actief in de medische wereld.

Mijnenveld ruimen.

Er ligt een (oefen)mijnenveld, deze wordt van mijnen ontdaan en weer veilig gemaakt. Hierbij geven wij het publiek graag een actieve rol......

NBC-oefening

Zwaar werk voor ons maar leuk om te zien. NBC-patrouille lopen in gaspak met NBC-detectieset, een geímproviseerde ontsmettingsplek op compagniesniveau of een gasalarm tijdens een mars.

 

Wachtpost bemannen

De wacht, c.q. observatiepost wordt bemand.

Schuttersput graven

Elk bivak wordt omringd door schuttersputten en/of liggleuven. (De z.g. “veldversterkingen”) Enige hulp van publiek kunnen we wel gebruiken bij het graven.