De DKO-organisatie

We hebben een poging gedaan om voor onze re-enactmentgroep een organigram samen te stellen dat zoveel mogelijk aansluit op onze situatie maar toch als "echte" Kl-eenheid kan doorgaan.

Wat betreft de hierarchie en onderlinge omgang binnen de groep maken wij wel een duidelijk onderscheid tussen publieks- en niet-publieksevenementen.