Evenement             : 24 uurs DKO oefening “Over de Muur”
Evenementdatum : 17 t/m 16 jun 2011
Locatie                     : Terrein van het GAF, Axel
Foto’s                       : Foto reportage “Over de muur” Axel

Al enige jaren wordt er tussen DKO en een bevriende re-enactmentvereniging VLGH nagedacht over een gezamenlijke oefening. Aangezien de VLGH Oost-Duits “doet” in dezelfde periode als DKO zijn wij “natuurlijke vijanden” en dat moet natuurlijk terugkomen in het draaiboek van een dergelijke oefening.

Eindelijk was het, na vele voorbereidingen, zover dat we en een locatie, en een datum hadden en kon de oefening doorgaan onder de titel “Over de Muur”.

Hieronder volgt een verslag van hoe deze oefening is verlopen en door de deelnemers is ondergaan.

“Weer eens een echte infanterie oefening. Aangevuld met de werkgroep American Patrol is DKO afgereisd naar Axel, Zeeland. Om ter plekke een oefening te houden zonder publiek. Ditmaal in samenwerking met de VLGH, oftewel de oost-duitsers.

Als uitgangspositie werd fictief genomen dat er grote dreiging plaatsvond van een eventuele aanval vanuit het Oosten. DKO is gelegerd aan de grens op de Noord-Duitse laagvlakte en dient een verdedigende stelling te nemen. De grens werd dan ook bewaakt door de mannen van de infanteriegroep en ook verkenningen werden uitgevoerd. De vijand was duidelijk waar te nemen en de spanningen aan beide zijden waren duidelijk voelbaar. Een mooi basisbivak werd ingericht en de nodige schuttersputten werden gegraven. Alles werd goed gecamoufleerd om een eventuele infiltratie des te moeilijker te maken voor de vijand. Na een reeks van gewone verkenningen was het aan de mannen om zonder gezien te worden de grens ongezien over te gaan en het gebied achter de grens te verkennen. Dit was een bijna onmogelijke opgave, vanwege een bijna volledige grensbewaking van de Oost-Duitsers. Door die bewaking kwam het een aantal keer tot een schermutseling en viel er aan onze kant een gewonde. Twee doden waren zelfs te betreuren aan de zijde van de Oost-Duitsers. Ook werd op hun eigen terrein nog een krijgsgevangen gemaakt, wat zonder de communicatie van de oefenleiding waarschijnlijk nooit opgemerkt was. Wanneer we hiermee klaar waren hebben we snel was esbit brandertjes gepakt en was de geur van chili-con-carne goed te ruiken uit de verschillende schuttersputten. Maar niet voor lang. Toen de laatste mannen hun eten bijna op hadden kwam de vijand verkennen en dit ontaardde bijna in een frontale aanval die met zo’n grote overmacht moeilijk tegen was te houden. Door een goede verdediging en goed getrainde mannen is dit DKO wel gelukt.

Na de aanval leek het niet verstandig te blijven zitten en werd besloten het bivak te verlaten en elders in ons gebied toevlucht te zoeken. Zodoende werd een mooi tweede bivak ingericht. Van daaruit gingen we de rest van de oefening het voor de vijand moeilijk maken.

Als versterking kregen we drie parachutisten die helaas door onze “vrienden” van de luchtmacht achter de grens werden gedropt en probeerden te exfiltreren. Dit mislukte echter en zij werden krijgsgevangen genomen. Ook de Oost-Duitsers probeerden dit, maar ook zij wisten dit door oplettend oog van de verkenningsgroep niet voor elkaar te krijgen. Dit alles vond plaats midden in de nacht. Toen moest er om beurten wacht worden gehouden en konden er enkele oogjes worden dicht gedaan. Na een korte nachtrust viel de vijand in grote getale aan. In combinatie met biologische strijdmiddelen moest helaas worden overgegeven. Tot grote teleurstelling van de groep.

Zoals te lezen was is er veel gedaan en gebeurt tijdens de oefening,. Hij kan als zeer geslaagd worden beschouwd en een vervolg is zeker een grote optie voor volgend jaar. We hebben veel plezier gehad en hebben ook afgezien. Maar ook vooral veel geleerd. Al met al weer een geslaagde oefening van de Dienstplicht Koude Oorlog. Mannen bedankt voor de goede inzet!!”

Tevens willen wij vanaf deze plaats ook het GAF waanzinnig bedanken want zonder hun hulp en toestemming om gebruik te maken van het oefenterrein kon deze oefening niet gehouden worden en hadden we nu niet met zijn allen een geweldig weekeinde gehad:

GAF: BEDANKT!!!!!

C-DKO