Hieronder is een gedeelte van de tekst uit het “Handboek voor de soldaat” opgenomen, dit geeft, in grote lijnen, weer hoe we over willen komen. (Voor volledige tekst zie: VS 2-1350, uitgave 1976, hoofdstuk 4)

Gedrag, tenue en voorkomen

De meeste dienstplichtigen die voor het eerst de kazerne binnengaan hebben het idee in een totaal andere wereld terecht gekomen te zijn. Alles dient model te gebeuren: kleden, lopen, inruimen van kasten enz., enz.
Velen hebben zich reeds afgevraagd of dat nu allemaal wel nodig is. Helaas wel!
…………
Daarom wordt ook model gedrag – het als één man reageren op de bevelen en aanwijzingen van de commandant – geoefend en tot een gewoonte gemaakt.
Dit is de enige methode om in geval van een dreiging de orders nauwgezet te kunnen opvolgen.
Dienstplichtigen in een groep hebben meestal uiteenlopende beroepen en godsdiensten; ze komen van verschillende scholen en uit verschillende provincies van Nederland.
Toch is het van het grootste belang dat zo gauw mogelijk uit al die verschillende opvattingen en ambities een groep met een goede geest en saamhorigheid groeit.
Hiervoor is nodig verdraagzaamheid en kameraadschap.
…………
Een buitenstaander vormt zich soms een beeld van het gehele leger uit de ontmoeting met een enkele militair.
…………
Treed dus correct op; besteed goede zorg aan tenue, uitrusting en uiterlijk voorkomen. Een meerdere draagt een grote mate van verantwoordelijkheid, zeker in tijden van spanning en gevaar. Daarom is hij met gezag bekleed. De daaruit voortvloeiende gehoorzaamheid kan het hele verschil tussen succes of nederlaag betekenen.