Evenement             : Op Herhaling
Evenementdatum : 11 t/m 13 oct 2013
Locatie                     : Terrein Oorlogsmuseum Overloon, Overloon
Foto’s                       : Foto reportage Op Herhaling 2013

“Op Herhaling”, een, voor DKO, nieuw evenement met een naam die bedrieglijk veel lijkt op die van het voorheen jaarlijkse evenement “Dienstplicht op Herhaling” te Axel. Om alle misverstanden voor te zijn; het gaat hier om een totaal ander evenement met andere organisatoren.

Wel hebben beide als uitgangspunt het presenteren van de diverse partijen die gedurende de Koude Oorlog een rol speelden op het Europese continent. Dus ook hier waren Oost-Duitse, Engelse en Nederlandse troepen te vinden.

Maar eerst beginnen met het begin.

In 2012 is dit evenement georganiseerd vanuit het Oorlogsmuseum Overloon met medewerking van de Stichting Bravo Compagnie. Door allerlei oorzaken zag het museum voor 2013 geen mogelijkheid om het evenement nogmaals te houden. vanuit de Bravo Compagnie is toen o.a. aan DKO gevraagd of deze een doorstart zag zitten. Na een bezoek aan het beoogde terrein en de vaststelling dat het museum wel voor de infrastructuur (water, stroom e.d.) zorg wilde dragen is deze vraag positief beantwoord. Zo ook door de overige deelnemende groepen (VLGH (Oost-Duits), Badger (Engels), Bartje-cie (Nederland, Luchtmobiel), RCAG Holland (radiografisch bestuurbare tanks)). E.e.a. resulteerde in het feit dat het vrijdag 11 oktober een drukte van belang was op het museum terrein.

Iedereen druk met opbouwen, wat helaas ernstig verstoord werd door de nodige regen. DKO behield, door zijn locatie op gras v.w.b. de keuken en bos voor de overige eenheden, het nog redelijk beloopbaar. Maar anderen hadden al direct te maken met overstromingkjes en modder. Afin, overleefd en vol goede moed de zaterdag in. Op deze dag was iedereen druk bezig met zijn of haar activiteiten. De keuken van DKO maakte een heerlijke hachee (sommigen dachten dat het goulash was) voor (bijna) alle deelnemers. De verkenningsgroep (voor zover aanwezig) kreeg les in nabijheidsbeveiliging en patrouillelopen terwijl het geneeskundig peloton veel publieke vragen te beantwoorden kreeg.

De Oost-Duitsers, samen met de Britten, hadden een grensovergang ingericht en maakten het de bezoekers lastig om deze te passeren. De RCAG zorgde voor demonstraties met radiografisch bestuurbare tanks terwijl de Bravo-cie in samenwerking met de KL en het museum voor rondritten zorg droeg met YA 126, Nekaf, YA 314, YP, Leo I, Leo berging en een Engelse APV (die helaas al snel met pech uitviel)

Deze dag vloog om en werd afgesloten door een interessante rondleiding door het museum. Na een klein afzakkertje zocht een ieder zijn mandje op om onder gezellig getik van de regen op het tentdak in slaap te vallen.

Het opstaan op de zondagochtend viel echter niet mee. Iedereen lag lekker in zijn rukbunker en het vele vocht wat uit de lucht kwam vallen, samen met het feit dat het nog niet echt licht was, maakte het er niet aantrekkelijk op om wakker te worden. Uiteindelijk was de koffie (na een viertal pogingen om een deze te zetten en wat uiteindelijk zelfs tot een gebroken koffiekan leidde) en het vooruitzicht op een lekker ontbijtje met ei de beslissende factor en was een ieder toch nog een beetje op tijd actief.

Hoewel, echt nodig was dit niet. De regen viel met bakken uit de hemel en voorkwam dan ook dat er op de vroege ochtend al iets van publiek te zien was. In de loop van de dag klaarde het wat op en kwam er toch nog wel wat volk op de been welke in ieder geval van de blubber gedurende de rondrit, door de Bravo-cie ge-organiseerd, kon genieten.

Uiteraard ging het vlak voor dat het opruimen geblazen was weer regenen. Alles werd snel ingepakt en v.w.b. de tenten: die hangen nu allemaal te drogen in Ede.

Ondanks het weer kunnen we terug zien op een zeer geslaagd evenement welke zeer voor herhaling vatbaar is. Prachtig gebied, zeer geschikt voor een nog groter kampement en vooral de verkenningsgroep kan zijn hard hier volop ophalen.

C-DKO