Evenement             : December activiteiten
Evenementdatum : 4 en 12 december 2009
Locatie                     : Marum resp. ergens in Friesland
Foto’s                       : Er zijn helaas geen fotoreportages van December activiteiten

Normaal is de maand December voor DKO een maand van contemplatie (of, andere uiterste, onze 24-uurs oefeningen). Maar voor het jaar 2009 waren er zomaar “ineens” een tweetal inzetten benodigd. Een vanuit een civiel autoriteit en een ander vanuit een Natres vereniging. Voor de resp. verlagen wil ik dan ook uitnodigen om door te lezen.

C- DKO

Marum, 4 december 2009

De Officier van Dienst van de eenheid 41DKO kreeg de ochtend van 4 december een inderhaast opgesteld verzoek tot steunverlening. Deze kwam van de civiele autoriteit verantwoordelijk voor de distributie van kadoos. Het bleek dat de heer Nicolaas,Sint samen met 4 van zijn personeelsleden op weg naar het dorp Marum gestrand was.
Helaas was de OvD die dag de enige die in staat was aan het verzoek tegemoet te komen. Er was niet meer tijd genoeg om manschappen, chauffeurs e.d. op te roepen. Gelukkig leek het voertuig,de S03, inzetbaar genoeg en is om 0830 ZULU de heer Nicolaas,Sint met stuks 4 Piet,Zwart tijdig gearriveerd bij de school Springplank te Marum.
Na het uitvoeren van een spoedreparatie aan het voertuig door de OvD zelf is de heer Nicolaas,Sint met 4 stuks Piet,Zwart, ’s middags om 13.30 ZULU weer opgehaald en naar het aangegeven verzamelpunt gebracht.
Missie geslaagd.

OvD

——————————————————————————————————————————————————————————–

15 december : presentatie 41DKO bij afdeling Friesland van de OVV KNR (Oud Vrijwilligers Verband Korps Nationale Reserve).

Enige tijd terug kreeg de DKO het verzoek van de afd Friesland OVV KNR of wij tijdens eén van hun bijkomsten een presentatie wilden verzorgen. Uiteraard zijn wij voor zulke gelegenheden ook wel te porren en zo kwam het dat de Vaandrig en de KPL1 om 20.00 u aangetreden stonden. Natuurlijk netjes in VT, gepoetste schoenen en koperwerk en bewapend met wat uitrustingstukken, een laptop, beamer en scherm. Het publiek bestond uit een groep van +/- 10 man (en 1 vrouw) ex-Natressers die ons verwachtingsvol aankeken……
Alle vooroordelen jegens moderne elektronica bevestigend liet de combinatie laptop-beamer voordat er überhaupt een woord gevallen was het al afweten ( kaasje voor de KPL1…) maar dat mocht de pret niet drukken. Gaande weg de presentatie bleek dat de aanwezigen ons verhaal en wat we doen wel interessant vonden. Enkele hadden ons al eens gezien tijdens de landmachtdagen en complimenteerde ons alsnog met hetgeen wij daar neerzette. Hoewel de Natres en de DKO twee totaal verschillende organisaties zijn en hele andere doelstellingen hebben kwamen de overeenkomsten al snel naar voren en “klikte ” het bijzonder goed.
De in de presentatie behandelde onderwerpen :
– Voorstellen
– Wat is re-enactment (op de DKO manier)
– De eenheid 41DKO
– Uitrusting en Evenementen.
Voor ons was dit de eerste keer dat we de DKO op deze manier voor het voetlicht brachten, wat ons betreft wel een herhaling waard. Wel moeten we wat meer aandacht besteden aan de diaprojectie, bijvoorbeeld in een slide-show vóór de eigenlijke presentatie. En natuurlijk een dia,- of overheadprojector gebruiken!

OvD