Tijdens de grote schoonmaak acties zoals beschreven in “De roetveegpieten” bleek al gauw dat het voor DKO geen optie meer was om op het vml. mobcmplx Voorthuizen te blijven. Gelukkig hadden we vorig jaar kennis gemaakt, tijdens het evenement “Openstelling vml mobcmplx Rhenen”, met de eigenaar van dit complex. firma “Zesruit”, welke ook vml mobcmplx Loenen in bezit bleek te hebben. Dus de staute schoenen aangetrokken en “Zesruit” gebeld of er op een van beide vml. mobcmplxn een mogelijkheid was voor DKO. Na een ampel geprrek waren we er snel uit: DKO zal loods 18 gaan betrekken op Loenen.

Op 16 Mei 2020 kregen we de sleutel, we gaan los, we gaan verhuizen. Volg de verhuisavonturen hier.

Verslag 1: De grote verhuizing deel 1
Verslag 2: De grote verhuizing deel 2

Zoals u in de verslagen over de verhuizing heeft kunnen lezen is er ook nog veel werk te doen aan de inrichting van de loods. Eigenlijk was na de verhuizing, op het opstellen van 1 entresolvloer en 2 bruggen na, alles er “maar neer gezet”.
Dit houd in dat we, na twee Herculeaanse taken (schoonmaken, verhuizen), er nog maar een derde aan vast plakken namelijk “de inrichting”. Uiteraard houden we ook hiervan op de hoogte en wel via de webpagina “Inrichten HK te Loenen”.