Evenement             : Monumentenweekend
Evenementdatum : 11 t/m 13 sep 2015
Locatie                     : Fort Blauwkapel, Utrecht
Foto’s                       : Foto reportage monumentenweekend Fort Blauwkapel

Na een aantal jaren weer terug op een fort! Diegene die ons al langer volgen weten dat we “vroeger” traditioneel deel uitmaakten van de viering op het Fort bij Vechten. Na dit aldaar jaren met veel plezier gedaan was er door de verbouwing van dit Fort tot “Entree tot de waterlinie” geen plaats meer voor dit evenement.

Na deze ontstane lagune opgelost door op onze, ook al weer voormalige, locatie (PMK Ede) de afgelopen jaren enkele thema’s te behandelen (v.b. colonne in ruste) was het weer eens tijd voor wat nieuws. In de loop van het jaar deed zich de mogelijkheid voor om aan te sluiten bij de uitvoering van het evenement “Linie komt tot leven” o.a. mede georganiseerd door de VHM (www.livinghistory.nl) met de nadruk op de vzgp – bemannen en in werking stellen alsmede houden van een militaire veldkeuken met als doel het voorzien van de aanwezige re-enactors van voeding.

Het hierboven bedoeld fort is Fort Blauwkapel. Een uniek fort uit de Hollandse waterlinie. Grootste fort, waar vanouds het dorpje Blauwkapel op gevestigd was en de laatste jaren zelfs op het fort is uitgebreid met wat bebouwing. Aangezien onze toegewezen locatie tussen een woonwijkje en de kazerne lag, waande je terug op oefening in Duitsland. Waar je ook de veldkeuken terug kon vinden midden in het dorp (met de staf in de locale pub, die hier helaas ontbrak). Verder waren aanwezig van DKO een afvaardiging uit de vkgp en hadden we op zaterdag ook de beschikking over de gnkgp. Deze waren meer gedekt opgesteld in het noordoostelijk gedeelte van Fort Blauwkapel.

Zoals gemeld was ook de VHM bij de organisatie betrokken en was DKO niet de enigst aanwezige (zou ook wat saai zijn geweest). Van de VHM hebben we mooie presentaties gezien van “Dames en Heren van toen”, Nederland Neutraal (1914-1918), Nederland Paraat (1939-1940), Geallieerden (1940-1945),  Duitsers (’40-’45), Koninklijke Marechaussee, Veldhospitaal Rode Kruis en de Dames van het Kiesrecht.

Zelf dus hele weekeinde druk geweest met het bereiden van de klasse I (broodmaaltijden, camonetten (stampot andijvie) en zeer stevige maaltijdsoep) en het vermaken van de kinderen (deze hadden bij alle groepen opdrachten uit te voeren) met een helmrace door de vkgp. Daarnaast was er ook nog wat ruimte voor enig onderricht in velddienst en wapenonderhoud. En natuurlijk de vele bezoekers (zeker zondag) voorzien van tekst en uitleg over wat we uitbeelden, hoe de veldkeuken werkte, hoe nu een BHP (Bataljons Hulp Post, zeg maar de militaire variant op een EHBO-post) ingezet werd etc. etc.

Al met al een zeer mooi weekeinde, met veel mooier weer dan voorspeld waardoor zondagavond om 2130 alles weer schoon en droog in het mob-cmplx te Voorthuizen stond.

Speciale dank gaat uit naar de bewoners van het woonwijkje waar we vlak achter stonden. Hun gastvrijheid was fantastisch.