Via netradio.

De netradio is het aangewezen middel tijdens bewegelijk optreden.

PRC10 – met externe voeding

De voordelen zijn:
–         hoge mobiliteit
–         hoog berichtfrequentie mogelijk
–         mogelijkheid tot snelle aanpassing

De nadelen zijn:
–         onveiligheid door peilen
–         interceptie mogelijkheid door de vijand
–         mogelijkheid om zendingen te storen

De nadelen kunnen soms zo groot zijn dat er geen gebruik gemaakt kan/mag worden van de netradio.

O.a. de volgende netradio’s zijn in gebruik bij DKO

  • PRC-8, -9 en -10  (als manpack alsmede met vtg voeding of externe voeding)
  • RT6x-serie
  • RT3600/3610 serie

RT-3600 serie

Naast radio’s dient men natuurlijk ook de beschikking te hebben over de nodige antenne’s, steunen en antennemasten. Ook hiervan beschikt DKO een collectie. Uiteraard alle antenne’s en steunen die behoren bij de genoemde netradio’s maar ook antennemasten die gebruikt kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is de Clarkmast Scam 12 M.