Evenement             : Monumetenweekeind “Fort vol Soldaten”
Evenementdatum : 09 t/m 11 sep 2011
Locatie                     : Fort by Vechten
Foto’s                       : Foto reportage “Fort vol Soldaten” 2011

Dit jaar was het wederom raak, DKO deed mee aan het Fort vol Soldaten in/op het Fort bij Vechten nabij Bunnik. Net zoals andere jaren, was onze keukengroep weer van de partij, ditmaal aangevuld met een BHP (Bataljon Hulp Post). Doel van een BHP is de gewonden die verzameld zijn in het gebied van het bataljon beoordelen, zo veel mogelijk oplappen en weer weg sturen. Dit kan terug naar de eigen eenheid of naar een bovenliggend ziekenhuis.

De gewonden werden aangevoerd met een Nekaf of als het er veel waren met de 13-persoons YA328. Afvoer gebeurde met een ambulance, in ons geval de LARO.

Het evenement chronologisch door Vaandrig Richard en Soldaat Kees:

Soldaat Kees:

Vaandrig,

Zo als U gevraagd had aan de manschappen, hier mijn persoonlijke beleving van het evenement Fort vol soldaten.

Vrijdags bijtijds aanwezig om te beginnen met de opbouw van de keukenbak.

Erna div. puptentjes opzetten en weer afbreken om vervolgens toch op de blijvende locatie te arriveren. Hoort er allemaal bij.

Vaandrig Richard:

Vrijdag waren de Korporaal en ik vrij laat op het bivak, ik was in de veronderstelling dat het bivak al wel zou staan. Helaas bleek door miscommunicatie met of tussen de organisatie onze toegewezen plek verzegd aan een ander. Gelukkig kon ik de mannen overtuigen van het nut om elders op het terrein het bivak op te slaan. Al ras stonden de tenten en hadden we het nodige neergezet.

Soldaat Kees:

‘S avonds na inmenging van het kader een biertje happen in de feesttent een walhalla voor de dienstplichte sld. Wel een beetje laat terug op het het kampement maar voor de compensatie zaterdag ‘s avonds na de geweldige blauwe hap voor straf afwassen bij de sgt van de keuken.

Vaandrig Richard:

De organisatie had een feesttent neergezet en consumptiebonnen uitgedeeld. Helaas bleek er geen tapbemanning aanwezig te zijn, waardoor er een beetje matte sfeer ontstond. Gelukkig konden we de organisatie tijdig overtuigen dat de tap toch echt open moest, waarna de mannen een welverdiende consumptie konden krijgen.

Soldaat Kees:

Zaterdags overdag nog het een en ander opgebouwd om vervolgens een oefening te gaan doen in het wel en wee van het veilig stellen van een gewonde kameraad cq hoe te werk te gaan met een brancard.

‘S avonds DTje aan en lekker naar het feest we hadden er zin in ondanks de warmte.

Vaandrig Richard:

’s Zaterdag overdag is onder leiding van de Korporaal een oefening gewonden oppakken en –vervoer uitgevoerd. Deze gaan we later integreren in een uitgebreidere oefening waarbij een gewonde behandeld moet gaan worden.

Het avondeten was wederom om naar huis te schrijven (bij deze!) Gelukkig waren drie van onze soldaten de avond ervoor zo slim om te laat bij het bivak terug te zijn, die konden nu mooi corvee gaan doen.

Na het eten de mannen vrij van dienst gegeven om naar het feest te kunnen gaan.

Soldaat Kees:

Het feest begon leuk tot het begon te donderen en te waaien instinctief was ik met nog een pers. naar de uitgang gelopen. Net op tijd want in een fractie van een sec vlogen de tent delen langs me heen en hoorde ik mensen gillen er ontstond enigszins wat paniek. Vervolgens een veilig heenkomen gezocht te hebben met div mensen zin we ons gaan bekommeren om de medemens die op dat moment wat minder geluk hadden{achteraf enigszins meevallend}

Na goed handelen van het fort konden we over nachten in div. chambre,s op het fort.

Na een zeer korte nacht van plm 2 uurtjes pitten zondag ochtend de schade buiten bekeken. En na het besluit van het kader het kampement voortijds afgebroken.

Vaandrig Richard:

Net nadat het feest op gang was gekomen werden we overvallen door een zeer forse, plaatselijke storm. Het leek een windhoos. Nadat de eerste paniek over was, bleek de schade mee te vallen. Slechts één lichtgewonde hadden we te betreuren, we zijn door het oog van de naald gekropen wat mogelijke schade betreft. Dit heeft ons doen besluiten om op zondag in alle rust de boel organiek op te pakken en huiswaarts te gaan.

Soldaat Kees:

Het sfeertje was in mijn beleving geheel omgeslagen,maar ja een ieder beleeft het op zijn eigen manier. Maar het neemt niet weg dat ik het wel goed naar me zin had en dat is toch ook wel een pre geloof ik.

Vaandrig Richard:

We hebben laten zien dat de groep ook onder moeilijke omstandigheden blijft functioneren en dat velen in staat bleken om daarbij hulp te verlenen aan diegene die dat behoeften. Vermoeid maar trots zijn we huiswaarts gegaan.

Voor een overzicht van de schade na de storm klik hier.