Evenement             : Post “Mersken”, Wampex 2022
Evenementdatum : 11 november, 25 november en 9 december 2022
Locatie                    : In een weiland nabij Ureterp
Foto’s                       : Post “Mersken”, Wampex 2022

Post “Mersken”, Wampex 2022.

DKO ondersteunt, als ze zelf geen wandelende deelnemer zijn, soms de organisatie van Wampex met een postbezetting. Zo ook in 2022. Dit was een beetje een gekke postbezetting want in principe een voortzetting van de WAMPEX 2021. Herinnerd u zich nog, het land was toen nog even open v.w.b. corona, maar al snel werden de maatregelen weer strenger en kon Wampex 2021, na de eerste avond, geen doorgang meer vinden. Voor wie het allemaal nog even wil nalezen zie verslag Ondersteuning Wampex 2021.

Het genoemde verslag eindigt met de woorden “Afwachten maar”.
Dit wachten was dus over op 11 november 2022, toen DKO post “Mersken” weer innam door middel van het plaatsen van de S12, nu niet in het moeras (ja, ja, we leren ?). Zoals de foto laat zien was het ook nu weer vochtig genoeg.


Omdat de S12 ongeveer 150 meter achteruit over een dijk tussen twee sloten (de ene wat breder dan de andere) gemaneuvreerd moest worden, waren we er op tijd om dit nog in het licht te kunnen doen (zo rond 1600).

Omdat de post pas om 2100 open moest zijn, hebben we de tijd zinvol doorgebracht met het verorberen van de traditionele erwtensoep, bezoek brengen aan het HK om de porto’s en nadere aanwijzingen te ontvangen (en een bakkie koffie te scoren). Rond 2000 waren we weer terug op post en richten we deze verder in. Daarna was het afwachten op de eerste groepen.

Nu was het zo dat Wampex 2022 eigenlijk Wampex 2021 was en groepen in de gelegenheid gesteld waren om Wampex 2021 in te halen of zelfs nog een keer te lopen. Hier maakte veel groepen gebruik van maar er hadden zich ook veel groepen opgegeven die toch maar niet op kwamen dagen. Dit had tot gevolg dat de eerste groepen wat voor op schema liepen maar dat de gaten tussen melden van de

groepen (door het ontbreken van starters) nogal groot was. Dit bracht in de S12 wat verveling met zich mee, zeker bij het verstrijken van de tijd. Maar goed, sfeer was goed, catering was goed, temperatuur was goed – allemaal in tegenstelling van de groepen die langs kwamen, dus verder prima voor elkaar.

Het werd wel een latertje, post “Mersken” lag in de grote lus. Laatste groep kwam pas om 0400 langs, gauw stempel gezet op hun kaart en succes gewenst voor het laatste stuk. Dit was voor ons het signaal “Start operatie Stofwolk”.
Nog even langs de chocopost om deze te helpen opruimen en op naar onze slaapplek en “opslag” van de S12, deze zou in het hoge noorden blijven overnachten. Rond 0600 was het licht uit en slapen.

Weer wakker tegen de middag, ontbijt, plek opruimen en ri Lnn. De eerste dag post bezetting zat erop. Nog twee te gaan.

Deze overige twee verliepen grosso modo conform hetzelfde stramien, verder niet verslagwaardig muv het feit dat de groepen er veel meer zin in leken te hebben dan de eerste avond (gezellig!) en dat het de laatste avond buiten de S12 koud was – zeker -6 graden (gelukkig geen wind, dus met de juiste kleding goed te doen. Onder het canvas van de S12 was het lekker warm door onze oude vertrouwde Alladin kachel en de constante aanvoer van koffie, warme chocolademelk, worstjes etc vanuit de kop van de laadbak).
Al met al kunnen we terugkijken op een zeer gelaagde post bezetting maar volgend jaar gaan we weer meelopen.

N.b. Wat misschien aardig is om te vermelden is waarom de S12 als post heeft gefungeerd.
Een van de leden van DKO is betrokken bij de organisatie van Wampex en heeft zo dus ook ideeën over routes (waarbij hij vaak militaire aspecten meeneemt, tenslotte DKO-er maar Wampex is ook van origine een militaire wandeling). Dit jaar had hij het volgende bedacht: Ga op zoek naar een militair voertuig (de S12 dus) met behulp van de verkeersborden uit de Military Load Classification (MLC).

Om deze opdracht goed uit te voeren kregen de deelnemers de volgende aanwijzingen: 26 – MLC informatiebord -A4