Evenement             : Bussum Bridgehead
Evenementdatum : 08 t/m 11 mei 2014
Locatie                     : Bussum
Foto’s                       : Foto reportage Bussum Bridgehead 2014

Bussum Bridgehead is al jaren een van de belangrijkste evenementen waaraan DKO deelneemt. Zo ook dit jaar weer. In de weken voorafgaand aan dit evenement prachtig weer gehad en, ervan uitgaande dat dit nu ook zo zou zijn, onze plannen getrokken, afspraken gemaakt en ideeën uitgewerkt. Hoe anders zou dit uitpakken.

Maar laten we het verslag chronologisch opzetten en beginnen met:

Donderdag 8 mei 2014 – opbouwdag

Weersgesteldheid: ’s morgens nog een beetje droog, ’s middags en ’s avonds en ’s nachts regen/wind.

De verzgp aangevuld met de gnk en een verdwaalde manschap uit de verkgp arriveren op de bivaklocatie zoals deze enige tijd eerder door het kader is verkend. Hierdoor is het inrichtingsplan bekend en kan men direct aan de slag om, met de dan aanwezige middelen, het bivak in te richten. Niet alles aan materiaal en manschappen is dan al gearriveerd; dit zal pas in de loop van de volgende dag plaats vinden. Maar er is voldoende om de eerste nacht goed door te brengen.

Helaas bleek niet iedereen het voorafgaand bevel goed doorgelezen te hebben want, zoals wel uitdrukkelijk in het bevel was opgenomen, had vrijwel niemand er zorg voor gedragen dat er voldoende klasse I (voeding) meegevoerd was om de donderdag en vrijdagochtend door te komen. Dus “honger” lijden was het devies, ware het niet dat de gc-vzgp ernstige medelij had en dit niet kon laten gebeuren. Dus werd er en kleine expeditie op touw gezet om alsnog klasse I te verwerven. Als de C aanwezig was geweest, was dit gegarandeerd anders verlopen. Hopelijk is wel de les geleerd: neem altijd je bevel door. Ook als je denkt “ik weet wel wat er in staat”.

Vrijdag 9 mei 2014 – vervolg opbouw en veteranendag

Weersgesteldheid: regen en wind.

Aanvoer van extra vtg-en, manschappen en materieel o.a. vanuit Ede. Voldoende om de rest van het bivak in te richten en af te ronden. Wawa afvullen, aggregaat-ahw wegzetten en start klaar maken. Cp vkgp plaatsen en inrichten. Het plan was om de cp van de cie te plaatsen in de S09, zoals hij ook dienst gedaan had op het museumweekeinde enige weken geleden. Helaas viel dat plan in het water:

  • spantverlengers pasten niet in de uitsparingen van de laadbak (?)
  • letterlijk, omdat het zodanig nat was dat het niet adviseerbaar was om de zeilen aan de zijkanten omhoog te brengen.

Hierdoor werd deze cp niet erg bruikbaar en werd toevlucht gezocht in een ad-hoc inrichting verspreid over diverse locatie in het bivak. Ook was het deze dag veteranendag voor de omringende gemeenten welke op het evenement gehouden werd. Hierbij is er altijd een appel met alle aanwezige groepen. Hiervoor moest voorgeoefend worden: tijdtstip 1400 uur. Wie waren op tijd? 41 DKO en de Nederlandse Unifil vereniging. Kwartier later, niemand meer gearriveerd en aangezien tijd=tijd was het credo al snel: afnokken!

Een paar uur later voor het echie. Hoe dat verlopen is, weet de verslaglegger niet (deze had zich taktisch gedrukt). Maar ruim een uur later waren alle mannen terug. Doorweekt en niet echt blij! Gelukkig, met uitzicht op een door de organisatie te verstrekken maaltijd (blauwe hap), was het leed snel geleden. Helaas bleek er met het warm houden van de blauwe hap iets mis gegaan te zijn. Smaak was er, temperatuur niet echt!

Nog even een afzakkertje en ieder lag al vroeg in zijn meurbaal.

Zaterdag 10 mei 2014 – traditionele rondrit

Weersgesteldheid: regen en wind.

Ook van deze activiteit had de verslaggever dezes zich grotendeels gedrukt. Zal wel een natte, koude rit geweest zijn gezien het weer (en het commentaar na afloop). Zelf op geallieerd bezoek geweest bij onze Oost-Duitse vrienden van het VLGH en de middag doorgebracht, slapend in een puptent met de regen op het dak. Heerlijk!

Rond 1700 uur liep het kampement weer vol. Italiaanse hap, nu wel warm. Ging er wel in. Daarna opdoffen voor de feestavond en toch niet te laat terug voor de zondagochtend wacht.

Zondag 11 mei 2014 – ochtend wacht en publieksdag

Weersgesteldheid: nog meer regen en wind.

Na een zeer onstuimige nacht was het voor de wachtploeg moeizaam opstaan en kwam men, tot ongenoegen van de C, tijd te kort om zich goed voor te bereiden voor de wacht. Hier heeft de gc-vkgp echt steken laten vallen: goed leer moment zullen we maar zeggen. Uiteindelijk is alles natuurlijk wel op zijn pootjes terecht gekomen en hebben de manschappen er niet erg veel van gemerkt.

Intussen had de vzgp een Engels ontbijt in elkaar gezet: witte bonen in tomatensaus, uitgebakken spek, ei en worst. Alleen de “black pudding” ontbrak (tot veler geluk). Smaakte uitstekend.  De vkgp, die in de tussentijd dus aan de poort stonden, meldde dat ze voeding voor 7 man hadden aangevraagd maar met slechts 6 man aanwezig waren (sic.). Erg eerlijk maar niet handig (hebben wat je hebben kunt, altijd goed voor de ritselkist dan wel in het kader van “je weet nooit wanneer je weer wat te eten krijgt”).

Nog even tijd om over de markt te gaan voordat het publiek komt. Geloof dat het dit jaar voor het eerst was dat werkelijk niemand iets op de markt gekocht had (op een paar insignes na). Vreemd.

Maar goed, om 1000 uur wacht overgedragen aan de opvolgende wachthebbenden en over op onderhoud en bevelsuitgifte voor de rest van de dag. Belangrijkste (?): 1300 uur pannekoeken!

Overige van de dag heeft de vkgp in samenwerking met de gnkgp zich bezig gehouden met allerlei veldoefeningen, o.a. veiligstellen gewonde, op linie aanvallen etc.

Aangezien het weer gedurende de dag steeds slechter werd en er geen publiek meer was is door de C besloten om rond 1600 uur operatie stofwolk te starten waardoor om 1730, na afmelden bij het hoofdkwartier van de organisatie, 41DKO in colonne het terrein verliet om daarna in allerlei richtingen uiteen te gaan. Een kleine afsplitsing vertrok richting Ede om aldaar op de thuisbasis alle doorweekte tenten, zeilen, camonetten, zandzakken en noem maar op uit te hangen zodat deze konden drogen (nu, een week later, waren er nog veel een beetje vochtig (gelukkig was het nu prachtig weer en kon het laatste beetje drogen. Kan je nagaan, hoe nat alles was). Nadat ook dit klusje achter de rug was verlieten de laatste om 2200 uur de kazerne om snel naar huis te rijden voor een warme douche en een lekker bed.

Wat rest:

  • dank aan ieder van 41 DKO waardoor we er een fantastisch weekeinde aan over gehouden hebben (ondanks het weer)
  • dank aan de organisatie van Bussum Bridgehead, vereniging SMD
  • en een persoonlijk dank van de verslaglegger voor de genoten wentelteefjes en pannekoeken
  • last but not least: het weer opvouwen van alle uitgehangen zaken, het leeg ruimen van de vrachtwagens. Maar dat kwam zaterdag de 17de mei 2014.

C-DKO