In vele documenten, voorschriften, bevelen, en opdrachten worden afkortingen gebruikt. Daarnaast is het taalgebruik van militairen doorspekt met eigen uitdrukkingen en afkortingen. In het document

Afkortingen en uitdrukkingen

vindt u deze terug. Dus zowel de formele als informele afkortingen en uitdrukkingen zijn hierin opgenomen. Let op: de periode waarover dit overzicht gaat is eind jaren ’40 t/m 1992 (einde Dienstplicht Periode).

N.b. I; mocht u uit uw eigen diensttijd nog afkortingen en/of uitdrukkingen kennen die niet in dit document zijn opgenomen zouden we het op prijs stellen om deze aan ons kenbaar te maken via info@41dko.nl.

N.b. II; referenties zijn opgenomen aan het einde van het document.