De RE-ENACTMENTVERENIGING ” DIENSTPLICHT KOUDE OORLOG” (DKO) …….

Wie zijn dat en wat doen ze?

Beroepsmilitairen, oud-beroepsmilitairen,  oud-dienstplichtigen, eigenaars van klassieke legervoertuigen, militaria-verzamelaars, enthousiaste jonge mensen, enthousiaste oudere jongeren…..

Wat doen we?

De DKO probeert de geschiedenis van de Koude Oorlog periode vanuit het standpunt van de dienstplichtige Nederlandsche soldaat zoveel mogelijk weer tot leven te brengen.

Hoe doen we dit?

Door zo veel mogelijk gebruik maken van authentiek materiaal en uitrustingen, gedrag en houding (de laatste twee voor zover deze in de 21ste eeuw nog zijn te reconstrueren zonder dat het een toneelspel gaat worden). Ook doen wij dit, en daarin wijken wij af van vele andere re-enactmentgroepen, door het zgn. 24-uurs re-enactment. D.w.z. wij proberen het klokje-rond in onze rol te blijven. We gebruiken voor alles de juiste uitrusting en uit de goede periode. Dus: slapen in de puptent en in de M58 slaapzak en het van ’s ochtend vroeg tot ’s avonds laat gekleed gaan in het juiste uniform. Deze wijze van werken heeft uiteraard een reden. Het leger is een aparte wereld, met z’n eigen zeden en gebruiken, taal, omgangsvormen, gebruiksvoorwerpen en voertuigen, eigenlijk alles is anders. Het is voor jezelf makkelijker als je per evenement één keer omschakelt van normaal naar leger en andersom. Ook kent de ochtend en de avond/nacht zijn eigen rituelen die we ook willen uitbeelden. Natuurlijk wordt gezelligheid, en het samenzijn zeker niet vergeten…….. Misschien is dit laatste nog wel het belangrijkste.

Ons doel?

Ons gezamelijk doel is door het uitvoeren van een zo waarheidsgetrouw mogelijk re-enactment een realistisch beeld te geven van het leven van een dienstplichtig militair tijdens de Koude Oorlog.

Onze motivatie?

Dat verschilt per persoon. De één wil graag z’n diensttijd herbeleven, de ander wil graag actief met de geschiedenis bezig zijn of zijn verzameling actief uitbeelden.

Voor ons allemaal geldt dat we interesse hebben in de (recente) Nederlandse militaire historie.

Wat doen we?

We zijn breed inzetbaar, je kan ons tegen komen op de diverse leger gerelateerde publieksevenementen, survivaltochten, oldtimersshows maar ook op een dorpsrommelmarkt. Kortom overal.

De Koninklijke Landmacht bestaat uit een groot aantal wapens en dienstvakken. Het is natuurlijk voor ons als klein groepje onmogelijk om dit allemaal te beheersen en uit te voeren. Om toch een zo breed mogelijk beeld te geven van de KL in de koude oorlog en wat de rol van de dienstplichtig militair daarin was stellen wij elk jaar een ander thema voor ons re-enactment van dat jaar vast. Op deze manier trainen wij onszelf in zoveel mogelijk disciplines en bieden we de (hopelijk) regelmatig terugkerende toeschouwer een gevarieerd beeld.

Enkele jaarthema’s die wij intussen hebben gehad: “lichting 76-6 op herhaling” (een basisbivak), “een wielonderhoudsgroep te velde”, “de veldkeuken door de jaren heen” en de “bataljonshulppost” (BHP).

Wel hebben we in ons bivak een aantal vaste onderdelen: de keukengroep (de belangrijkste) , de infanteriegroep, de onderhoudsgroep, de geneeskundigegroep en de verbindingsgroep.

Op de pagina “De DKO in actie” leest u meer, uiteraard kunt u ook onze evenement verslagen bekijken over wat wij allemaal gedaan hebben in het verleden.

Wat kost het?

Zweetdruppels en inzet, het is vrijwillig maar niet vrijblijvend. In principe hebben we iedere laatste zaterdag of zondag van de maand een oefendag en we hebben minimaal drie evenementen per jaar waarbij er een verplichting is om aanwezig te zijn. Gemiddeld duren deze evenementen 3 dagen per evenement (vrijdag, zaterdag en zondag). De eerste tijd zal je de oefendagen hard nodig hebben om (weer) een beetje in het gareel te komen….

Tevens vragen wij lidmaatschapskosten. 180 euro per jaar (voor jeugdleden 90 euro). Hiervan wordt betaald: deelname kosten, voeding gedurende het gehele evenement, onderhoud groepsmiddelen, verzekeringen, lidmaatschapsgeld aan het LPLG, etc. etc. Over blijven dan alleen nog kosten voor: vervoer van en naar de evenementen/oefendagen en de kosten van uw eigen PSU (denk daarbij aan bedrag van rond de 100 à 150 euro. Vaak er is nog veel in kringloopwinkels en op zolders te vinden zodat in praktijk deze kosten veelal lager kunnen uitvallen).

Heel soms kunnen wij een overeenkomst sluiten met een organisatie t.a.v. een, meestal kleine, vergoeding voor gemaakte reiskosten en/of verblijfskosten. Komt dit voor dan wordt dit direct aan de individuele deelnemers doorgegeven dan wel blijft het in kas om eens iets “groots” te kunnen doen voor de hele groep.