De RE-ENACTMENTVERENIGING ” DIENSTPLICHT KOUDE OORLOG” (DKO) ……. Wie zijn dat en wat doen ze?

Beroepsmilitairen, oud-beroepsmilitairen,  oud-dienstplichtigen, eigenaars van klassieke legervoertuigen, militaria-verzamelaars, enthousiaste jonge mensen, enthousiaste oudere jongeren…..

Wat doen we?

De DKO probeert de geschiedenis van de Koude Oorlog periode vanuit het standpunt van de dienstplichtige Nederlandsche soldaat zoveel mogelijk weer tot leven te brengen.

Hoe doen we dit?

Door zo veel mogelijk gebruik maken van authentiek materiaal en uitrustingen, gedrag en houding (de laatste twee voor zover deze in de 21ste eeuw nog zijn te reconstrueren zonder dat het een toneelspel gaat worden). Ook doen wij dit, en daarin wijken wij af van vele andere re-enactmentgroepen, door het zgn. 24-uurs re-enactment. D.w.z. wij proberen het klokje-rond in onze rol te blijven. We gebruiken voor alles de juiste uitrusting en uit de goede periode. Dus: slapen in de puptent en in de M58 slaapzak en het van ’s ochtend vroeg tot ’s avonds laat gekleed gaan in het juiste uniform. Deze wijze van werken heeft uiteraard een reden. Het leger is een aparte wereld, met z’n eigen zeden en gebruiken, taal, omgangsvormen, gebruiksvoorwerpen en voertuigen, eigenlijk alles is anders. Het is voor jezelf makkelijker als je per evenement één keer omschakelt van normaal naar leger en andersom. Ook kent de ochtend en de avond/nacht zijn eigen rituelen die we ook willen uitbeelden. Natuurlijk wordt gezelligheid, en het samenzijn zeker niet vergeten…….. Misschien is dit laatste nog wel het belangrijkste.

Ons doel?

Ons gezamelijk doel is door het uitvoeren van een zo waarheidsgetrouw mogelijk re-enactment een realistisch beeld te geven van het leven van een dienstplichtig militair tijdens de Koude Oorlog.

Onze motivatie?

Dat verschilt per persoon. De één wil graag z’n diensttijd herbeleven, de ander wil graag actief met de geschiedenis bezig zijn of zijn verzameling actief uitbeelden.

Voor ons allemaal geldt dat we interesse hebben in de (recente) Nederlandse militaire historie.

Wat doen we?

We zijn breed inzetbaar, je kan ons tegen komen op de diverse leger gerelateerde publieksevenementen, survivaltochten, oldtimersshows maar ook op een dorpsrommelmarkt. Kortom overal.

De Koninklijke Landmacht bestaat uit een groot aantal wapens en dienstvakken. Het is natuurlijk voor ons als klein groepje onmogelijk om dit allemaal te beheersen en uit te voeren. Om toch een zo breed mogelijk beeld te geven van de KL in de koude oorlog en wat de rol van de dienstplichtig militair daarin was stellen wij elk jaar een ander thema voor ons re-enactment van dat jaar vast. Op deze manier trainen wij onszelf in zoveel mogelijk disciplines en bieden we de (hopelijk) regelmatig terugkerende toeschouwer een gevarieerd beeld.

Enkele jaarthema’s die wij intussen hebben gehad: “lichting 76-6 op herhaling” (een basisbivak), “een wielonderhoudsgroep te velde”, “de veldkeuken door de jaren heen” en de “bataljonshulppost” (BHP).

Wel hebben we in ons bivak een aantal vaste onderdelen: de keukengroep (de belangrijkste) , de infanteriegroep, de onderhoudsgroep, de geneeskundigegroep en de verbindingsgroep.

Op de pagina “De DKO in actie” ziet u meer…..