Evenement              : Verenigingsdag
Evenementdatum   : 28 augustus 2021
Locatie                     : vml MC Loenen, Veldhuizen, Loenen
Foto’s                       : Verenigingsdag 28 augustus 2021

Vandaag een verenigingsdag met een duaal gezicht.

De vkgp, aangevuld met de gnk- en verbgp, zijn de hele dag bezig geweest met “infanterie”-dingen, terwijl de vzgp (soms ondersteund door de ohgp) het bezoek van de voertuigvereniging Green Sparks faciliteerden. Verder was de ohgp vooral aan het td-en met het voertuigpark van DKO.

Aangezien de verslaggever van dit verslag mee was met de vkgp+ heeft er, van wat er zich in de tussentijd op het mobcmplx afspeelde, geen vastlegging plaats gevonden.

Aldus wat heeft dan de vkgp+ uitgespookt….. Het begon met een vervolg op hetgeen de vkgp op 31 juli 2021 had verkend (zie het desbetreffende verslag). Eerst werd door de gc het bevel doorgenomen met de gp om aan de cc (bewust in het bevel ontbrekende) aanvullende info te verkrijgen. Aansluitend plan maken om te bepalen hoe naar het inzetgebied te komen (eerst doorveilig gebied, daarna door mogelijk door infiltranten geïnfecteerd gebied) en daar een bivak op te bouwen voor een gp die het inzetgebied moet beveiligen gedurende de tijdsduur van 1 week.

Eigenlijk bestond de rest van de dag uit het uitvoeren van het plan……

Uiteraard kwamen daar kennis en kunde om de hoek krijgen die de vkgp+ allang niet meer toegepast had (en er nieuwe paxen zonder kennis en kunde waren aangesloten) dus er was weer veel te leren en te oefenen. Gelukkig (?) liep de staf mee om de nodige aanwijzingen, commentaren en herstelopdrachten uit te vaardigen.

Een van de aanvullende opdrachten in het inzetgebied was het verkennen van mogelijke locaties van observatie en wachtposten. Met deze verkenning gaan we (wellicht) een volgende keer verder.

De heen tocht had men met de benenwagen (met volle bepakking) uitgevoerd (viel niet voor iedereen mee). De terug tocht naar hk kon uitgevoerd worden met een 3-tonner (met dank aan een toeschietelijk kader, dat dan weer wel).

Na de resultaten van de verkenningen te hebben gedeeld met de S2 was de dag (bijna) ten einde.

Eindappel om 1730 – en……… afsluitend een macaronimaaltijd.

Om rond 2300 algemene constatering: de pijp is leeg – Licht uit en slapen.

Zondagochtend 0830 ontbijt, nog de laatste opruimacties en in de loop van de dag werd het hk weer verlaten.

C-DKO

n.b.

  • Nagekomen bericht 1: Green Sparks had een leuke tijd op ons hk doorgebracht.
  • Nagekomen bericht 2: de ohgp heeft in ieder geval 1 vtg weer inzetbaar gekregen en diagnose gesteld bij een ander.
  • Nagekomen bericht 3: er is in de tussentijd ook nog door een partner van 1 van onze leden de kantine en aanverwante ruimtes voorzien van een schoonmaal beurt. Hiervoor onze hartelijke dank uiteraard.