Hiermee komen we op het moeilijkste van elke militaire re-enactmentgroep.

Een van de belangrijke en beeldbepalende aspecten aan een leger is de hiërarchie. Een re-enactmentgroep bestaat daarentegen uit een groep mensen die vanuit hun interesse en/of hobby graag aan de buitenwereld wil laten zien hoe het er in het leger aan toe ging. De sfeer binnen de groep is vriendschappelijk en besluiten worden democratisch genomen.

Er is veel kennis aanwezig over een breed interessegebied. Wij zijn daarnaast ook allemaal moderne mensen en we hebben (dus) ook moeite met zomaar gehoorzamen aan een ander, zeker als die ander een collega verzamelaar is of een goede vriend van je (of beide). Qua leeftijd zijn we kinderen van de jaren ’60 en ’70, gezag is dus niet zo maar vanzelfsprekend. We stoppen veel energie in overleg en gezamenlijk voorbereiden van onze evenementen om iedereen de kans te geven z’n zegje te doen. Tijdens een evenement spelen we dan zo goed mogelijk onze rollen met de daarbij horende gezagsstructuur.

 

“Een rang is alleen rang als er een rang op staat”

Deze reclamezin klopt wel voor snoepjes maar helaas niet voor militairen. Een rang heb je maar een rang “ben” je ook. Sommige mensen “zijn” echt officier of onderofficier, andere zullen het nooit worden. Dit heeft te maken met ervaring en kennis maar nog meer met karakter.

Rangen binnen de DKO-groep.

Op dit moment kent de DKO geen rangen hoger dan Kapitein. Deze vervuld de rol van compagnies commandant (CC). Zijn “second” heeft de rang van 2de luitenant. De rollen van CSM en pelotons c.q. groeps-commandant zijn ingevuld door sergeanten. De plaatsvervangers van deze kunnen of sergeant of korporaal-1 zijn.

Voor een ieder die zich als nieuw lid aanmeld bij DKO geldt dat deze de stand van soldaat krijgt, ongeacht zijn eventuele militaire stand/rang. Bij gebleken geschiktheid en plaats in de organisatie kan men vanuit deze stand eventueel bevorderd worden. Deze werkwijze wordt gehanteerd om te voorkomen dat er in de groep een verkeerde opbouw in standen/rangen ontstaat (veel officieren/onderofficieren en bijna geen manschappen b.v.).

En een evt. bevordering of plaatsing in een functie/rang wordt in de groep uitgebreid besproken en pas als iedereen het eens is dan kun je deze gaan vervullen.