Evenement             : Oefening Defensie Helicopter Commando
Evenementdatum : 12 t/m 15 dec 2011
Locatie                     : Kruispeelloods, Budel en woonhuis te Koningsbosch
Foto’s                       : Foto reportage oefening met DHC 2011

DKO is dit jaar door defensie gevraagd om te assisteren met een grote oefening waarbij het DHC en Luchtmobiel een aantal oefendoelen hadden. De mannen van DKO zijn gevraagd om een rebellengroep te vormen en het de jongens van luchtmobiel en de helicopters zo moeilijk mogelijk te maken. Dat lieten we ons natuurlijk geen tweede keer vragen.

De oefening was als volgt: Het leger van Gesidan (Duitsland) had Nederland bezet. Echter werd uiteindelijk tot terugtrekken overgegaan. De rebellenbeweging Locust (DKO) helpt het Gesidan leger en probeert het de Nederlanders zo moeilijk mogelijk te maken. Locust bestaat uit een 12 tal rebellen, uitgerust met AK-47’s, Mortieren, RPG’s en een stuk Luchtdoelgeschut (40L70).

De oefening duurde een drietal dagen en heeft de nodige energie van menigeen gevergd. We werden de eerste dag verwacht op de eerste oefenlocatie waar wij een loods moesten innemen en daar kwartier hebben gemaakt. Na een korte nachtrust, voor sommigen door het uitvallen van voertuigen zelfs heeel kort, werd het ontbijt genuttigd en kon de dag beginnen. Een aantal voertuigen van ons gingen op weg en moesten worden ontdekt door de helicopters. De andere rebellen kregen training op de mortieren door een ploeg van Gesidan. Daarbij ging ook over tot het afvuren en werd de groep uitgeschakeld door een apache.

Na de eerst oefendag werd verplaatst met de DAF’s en de Nekaf naar een verlaten boerderij waar wij zijn ingetrokken. De volgende dag zijn wij opzichtig te werk gegaan en hebben de hele dag geoefend. Ook hebben wij weer training gekregen van het Gesidan leger. Aan het eind van de dag werd de 40L70 afgeleverd met daarbij het commentaar dat deze helaas niet meer werkte. DKO kennende werd het een en ander uit de schuur gehaald en onder bezielende leiding van onze sld geschutshersteller hebben we het stuk weer werkend gekregen. Hiermee was defensie erg blij, want ze kregen niet alleen een werkend stuk terug, maar deze kon ook heel goed bij de oefening worden gebruikt.

De hele dag is onze locatie door waarnemers van de KL in de gaten gehouden. ’s Avonds en ’s nachts ging onze activiteit gewoon door. Geen waarnemer die rustig heeft kunnen slapen!

De laatste dag was het tijd om de oorlogshandelingen op te voeren en wij verwachtten ook een aanval. Die kwam er ook. De stuksbemanning werd in de ochtend getraind en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. De 2 Apache’s werden heel snel gespot en voordat zij ons konden aanvallen. Hierdoor konden de rebellen de helicopters aanvallen. Erg goed gewerkt door de mannen. Echter voor de oefening werden onze rebellen ook uitgeschakeld. Hierna kwamen twee Chinooks om de waarnemers op te pikken. Deze letten niet goed op en een overlevende Gesidan soldaat wist de waarnemers in de rug neer te schieten.

Na weer met zijn allen de maaltijd te hebben genuttigd was het tijd om naar huis te gaan. We kunnen met veel plezier terugkijken naar een prachtige oefening waar we goed hebben samengewerkt met defensie. Het is waarschijnlijk overbodig om te vermelden, maar ……. Je had er bij moeten zijn.

C-DKO