PSU

De afkorting “PSU”, voor vele  nog een bekende kreet, staat voor Persoonlijke Standaard Uitrusting. In principe is dit alles wat je “op de man” draagt (m.u.v. je wapen).
Binnen de PSU kun je een tweedeling maken: zgn. kazerne uitrusting en de gevechtsuitrusting.
De kazerne uitrusting bestaat b.v. uit je DT (Dagelijkstenue) of VT (Veldtenue), je sportkleding, zwembroek e.d. Terwijl je gevechtsuitrusting bestaat uit je GvT (Gevechts Tenue), je zgn. bokketuig, je pukkel en ransel e.d.

Was je op de kazerne dan diende alles netjes in je eigen PSU kast te worden opgeborgen. Was je echter in het veld dan had je slechts een deel bij je (b.v. de zgn. kazerne uitrusting bleef achter). Het deel dat je bij je had droeg je op de man, in je ransel en pukkel terwijl je tenthelft met slaapzak/deken opgerold over de ransel en pukkel gedragen werd (de welbekende berelul).
Bij overplaatsingen van de ene naar de ander kazerne moest je alles in je plunjebaal stoppen (m.u.v. het tenue welke je droeg) en kon je daarmee op stap.

Waar bestond nu de PSU allemaal uit?

Hierop is niet geheel eenduidig een antwoord te geven. Dit omdat de PSU in de loop van de jaren regelmatig aan wijzigingen onderhevig was.

Gezien de periode die wij als DKO uitbeelden (1970-1980) hanteren wij voor de gevechtsuitrusting een tweetal tenuen:
–         M58 – dit wordt in de wandelgangen ook wel visgraat uniform genoemd, naar de soort stof van de binnenjas en binnenbroek (1958 – ongeveer 1978)
–         M78 – dit wordt wel het vlaggetjespak genoemd daar er op de linker en rechter mouw van het tenue een Nederlandse vlag is gestikt (1978 – ongeveer 1992)
*        In de genoemde periode bestaat er ook nog een zgn. M76 tenue – dit tenue is een tussenvorm van M58 en M78 (stof van het M78, maar model van M58). Dit is echter dermate schaars dat we hiermee onze groep niet kunnen uitrusten.

Voor de kazerne uitrusting zijn er minder problemen, deze is in de loop van de jaren nauwelijks gewijzigd met uitzondering van het uitgaanstenue. Deze was tot 1963 het zgn. 1e grijs om daarna te worden vervangen door het DT (voor officieren) en het VT (voor soldaten en onderofficieren).

Binnen deze periode zijn er op de uitrustingstukken behorende bij het M58 en/of M78 tenue ook nog diverse wijzigingen te vinden, die ook niet op 1 enkel moment werden doorgevoerd (met uitzondering van het vervangen van het gasmasker K door C3) maar meestal eerst bij de parate eenheden om gevolgd te worden door b.v. de opleidingseenheden en de nationale reserves.

Om toch van eenheid van tenue te kunnen spreken hebben wij, binnen DKO, duidelijke afspraken gemaakt wat op welk tenue gedragen kan worden. B.v. uitrustingstukken (webbing) met koper beslag worden alleen gedragen op het M58. Webbing met gezwart beslag wordt alleen gedragen op M78 en nooit op M58).

Nog even een opmerking over het 1e grijs (M37) – dit is (vrijwel) hetzelfde pak wat de Engelsen droegen in de tweede wereldoorlog – dit wordt slechts zelden en dan nog door een slechts een beperkt aantal leden gedragen. Dit eveneens als gevolg van de onbeschikbaarheid van (passend) 1e grijs.

Wat heeft de (DKO) militair als PSU en waar wordt dit opgeborgen?

Tenue (PSU op de man)

Uitrustingstukken, welke over dit tenue

gedragen worden.

1x

Onderbroek L of K      ) afh. v. W of Z *

1x

Koppel

1x

Onderhemd M of ZM   )

2x

Koppelpassanten

1x

Binnenbroek gvt )  cq overall @

1x

Draag(kruis)riemen Li en Re

1x

Binnenjas     gvt )

1x

Veldfles gevuld, drinkbeker in hoes,

1x

Herk. Plaatje om de hals

  achter Re heup aan de koppel

1x

Mil. Paspoort en voor chauffeurs tevens

1x

Gasmasker cpl voor de borst of op de

  rijbewijs in Li borstvak

  Li heup met behulp van het draagbanden-

1x

Paar sokken

  samenstel

1x

Paar laarzen gvt

1x

Zakmes in Li broekzak (evt. met koord

1x

Binnen en buitenhelm met helmnet

  verbonden aan koordlus v/d broek)

  en evt camoufl. mat.

Gelaatsnet in de Re broekzak

1x

Noodverbandpakje in Re borstzak

1x

Gevechtstas M52 met inhoud

Bij het dragen v. d. Buitenjas

1x

Wapen aan Re schouder

  wordt het verbandpakje in het daar-

1x

Pioniersschop midden achter (koppel)

  voor bestemde zakje gedragen.

1x

Dienstbril (alleen voor brildragenden)

1x

Zakdoek

De complete uitrusting dient door de militair zelf te worden meegevoerd, tenzij de commandant

anders bepaalt. In ieder geval dient de militair steeds bij zich te hebben de “drie-eenheid”, welke

bestaat uit wapen+munitie#-gasmasker-bi-+buhelm

 

 

 

 

Afhankelijk van Winter of Zomer en/of weersomstandigheden kan tevens als tenue

gedragen worden *

Buitenbroek gvt met bretels

G

Buitenjas     gvt

R

Indien nevengenoemde artikelen niet op de

Capuchon    gvt (Li borstzak buitenjas)

G

man worden gedragen, worden deze gepakt in

1x

Warmte isolerend binnenpak

G

de ransel (R) of gevechtstas (P) of goederenzak

1x

Sjaal (mutsdas) coll kraag gvt

R

(G)

1x

Paar wanten geweven

G

1x

Paar wanten gebreid

P

1x

Voering jas gvt

G

PSU in gevechtstas M52

1x

Stel etensblikken

2x

Halsdoeken

1x

Mes, lepel, vork

2x

Zakdoek

1x

Herstelgarnituur

1x

Lunchpakketzak

1x

Badhandoek

1x

Veldpet

1x

Toiletzak met inhoud

2x

Paar wanten

1x

Onderhemd ZM

1x

Regencape (grondzeil)

1x

Onderbroek K

1x

Onderhoudsmiddelen voor wapens # en

2x

Paar sokken gvt

  schoenen

1x

Noodrantsoen #  aan de gev. Tas met

 1 stel draagriemen (+ label)

PSU in ransel

1x

Binnenbroek gvt

1x

Binnenjas     gvt

Aangevuld met die artikelen die afhankelijk

1x

Badhanddoek

al of niet gedragen worden van Winter of

1x

Paar laarzen gvt

Zomer of weersomstandigheden

1x

Paar sokken gvt

1x

Evt. Buitenjas gvt

1x

Onderhemd M

1x

Onderbroek L

1x

BC beschermende kleding aan de

 ransel met 1x mantelriem (+ label) #

PSU in de Goederenzak normale sit.

PSU in Goederenzak bij mobilisatie en/of alarm

2x

Baret cpl.

1x

Buitenjas     gvt (beste)

1x

Broekriem

1x

Onderhemd M

1x

Buitenbroek gvt

1x

Onderbroek L

1x

Buitenjas     gvt (beste)

3x

Mantelriem

1x

Broek uni kaki VT

2x

Paar sokken gvt

1x

Jas uni-bruin olijf VT

2x

Deken

2x

Sportbroek

2x

Sportshirt

Evt. aangevuld met goederen die op het moment

1x

Zwembroek

niet in ransel, in gevechtstas of op de man gedragen

1x

Deken

worden.

1x

Badhanddoek

Overige goederen blijven achter in PSU kast of

2x

Onderhemd ZM

moeten worden ingeleverd.

2x

Onderhemd M

2x

Onderbroek K

2x

Onderbroek L

3x

Overhemden

1x

Stropdas

3x

Sokken gvt

1x

Paar schoenen gym

1x

Helmnet (haarnet)

2x

Overall (ch 3x)

1x

Sjaal wol

Administatief verplaatsingstenue bestaat uit

1. Gevechtstenue met uitrusting, welke over dit tenue gedragen wordt.

2. Ransel met inhoud, waar omheen dekenrol bevestigd met 5 mantelriemen.

3. Gevechtstas bevestigd onder aan de ransel door middel van de hoekriemen

4. Goederenzak met inhoud

5. Gevechtstas-ransel-dekenrol-goederenzak dienen te worden voorzien van label,

    waarop vermeldt, naam, rang, registratienummer en eenheid, waartoe men

    behoort (bataljon-cie-pel-groep).

*   De commandant bepaalt of het Winter of Zomer is of wat de weersomstandigheden zijn

#   Wordt alleen verstrekt bij mobilisatie en/of daadwerkelijk alarm.

@ Commandant bepaalt of overall gedragen moet worden

Aanvulling voor de “DKO”-militair (niet behorende tot standaard PSU maar wel nodig).

  1. Veldbed (hout)
  2. Slaapzak M52
  3. Puptent cpl. (dus tweehelften,  6 stokken en 8 haringen)
  4. Volledig VT (evt. DT)