Evenement             : Kinderfortdag
Evenementdatum : 12 october 2008
Locatie                     : Fort by Edam
Foto’s                       : Foto reportage Kinderfortendag Fort by Edam – 2008

De dag werd geleid door Sgt.1 op bevel van de CC die zichzelf bij een hogere eenheid moest melden. Om 10.00 uur was iedereen, volgens bevel, aanwezig. In een chambré kwartier gemaakt waardoor onze spullen niet open en bloot lagen. De eenheid werd op zeer hartelijke manier ontvangen, zoals we dat in Edam gewend zijn. De eerste koffie werd naar binnen gewerkt en een verkennend gesprek met de organisatoren werd gevoerd.

Veel zou het niet om het lijf hebben deze dag en we konden doen wat we wilden. Initieel was de gedachte om een kleine stormbaan te bouwen doch deze was al geïnstalleerd en bemand dus we konden ons bezig houden met de dingen die wij verder nodig achten.

Om 11.00 uur was er een appél dat werd afgenomen door Sgt. onder leiding van de Sgt.1. De sergeant kreeg opdracht om de mannen mee te nemen voor een stukje exercitie over het fort zodat de spiertjes los kwamen. Bij terugkomst van de exercitie wachtte de mannen wederom een bakkie koffie. Het was, zoals de CC beloofd had, een dag met erg mooi weer. Buiten gezeten werd door een sld zijn PSU op orde gemaakt ondersteunt door de sld.1 die werkzaam is bij de foerier. Het organiek inpakken van de pukkel en ransel viel hem toch wat tegen. Doordat dit onder toezicht van publiek werd het gedaan hadden we gelijk een leuke display te pakken.

Om 13.00 uur was het tijd voor de zo langzamerhand wereldberoemde varkenshaas, ondersteund door een goede salade en aardappelen, van Frits Duinkerke. Deze werden met smaak genuttigd.

Na de lunch is er door de sergeant wederom het appél afgenomen. Hierna heeft de Sgt.1 het overgenomen en exercitie gegeven, ondersteund door wat mensen uit het publiek. Deze werden door de Sgt.1 uitgenodigd om de mannen ook een te commanderen, dit natuurlijk onder grote hilariteit van de omstanders.  De rest van de middag is op een ontspannen manier doorgebracht wat het een gezellige en rustige dag maakte.

Om 17.00 uur was het einde oefening en werd er nog wat gedronken door alle medewerkers van het fort wat erg gezellig was.

Al met al een geslaagde dag waar we zeker een goede indruk hebben achtergelaten bij de organisatoren van het evenement en werden dan ook uitdrukkelijk uitgenodigd om bij volgende evenementen, waar wij nog van op de hoogte gebracht zouden worden, aanwezig te zijn.

Nog even is er ondersteuning verleend om wat kraampjes op te ruimen en daarna zijn we allen weer huiswaarts gekeerd.

Tevreden kunnen we terug kijken op een geslaagde dag.

Sgt.1 CSM-DKO