Evenement             : 10 jaar VLGH
Evenementdatum : 14 oct 2017
Locatie                     : Gen. Koot kazerne, Stroe
Foto’s                       : N.v.t.

Op een fraaie zaterdag(de 14e)  in oktober  was het geneeskundig detachement van 41DKO uitgenodigd een kleine bijdrage te leveren aan de reünie van het 25-jarig bestaan van 1 (NL/BE) VN Transportbataljon.

Eerst heel in het kort een stukje geschiedenis. Het Transportbataljon is feitelijk een verzamelnaam voor alle logistieke eenheden die in het Voormalig Joegoslavië hebben gediend van november 1992 t/m januari 1997. In 1992 was de vredesmacht UNPROFOR actief in Kroatië en Bosnië-Herzegovina. Er bleek behoefte aan transportcapaciteit ten einde de noodlijdende Bosnische burgerbevolking van primaire behoeften te voorzien. De regeringen van Nederland en België formeerden een gezamenlijke transporteenheid. Het bataljon was opgebouwd uit twee Nederlandse transportcompagnieën, elk 170 militairen sterk, en één Belgische transportcompagnie. Daarnaast was een staf- en stafverzorgingscompagnie geformeerd. Later werd ook een geneeskundige compagnie aan de eenheid toegevoegd. Onder moeilijke omstandigheden (kou, beschietingen, slechte wegen met slecht zicht) hebben de militairen hun taak uitgevoerd.

Dienstplicht koude Oorlog richt zich zoals bekend op dienstplicht in de koude oorlog. Hoewel ook vele dienstplichtigen hebben gediend in dit transportbataljon en het in voormalig Joegoslavië koud was en het oorlog was is dat toch niet de link met DKO. Op de reüniedag was een static show georganiseerd met voertuigen die gebruikt werden tijdens deze missie. Voor wat betreft de geneeskundige ondersteuning betekende dit dat in de eerste rotaties van de uitzending de landrover 109 GWT (gewondentransport) in witgeschilderde versie gnk ondersteuning verzorgde. Zie foto.

Omdat de organisatoren van de zeer geslaagde reüniedag meenden dat het in de static show neergezette plaatje zo compleet mogelijk diende te zijn was via onze contactpersoon bij het Militair Geneeskundig Museum verzocht om ondersteuning van de dag in de vorm van 2 maal een Landrover 109 ZAU (ziekenauto). Natuurlijk konden wij voldoen aan deze aanvraag en vonden het een eer een kleine bijdrage te mogen leveren aan de reünie. De dag zelf was voor de betrokken (oud-)militairen ongetwijfeld van grote waarde. Voor de oud-uitgezondenen was deze periode in hun leven vaak erg indrukwekkend. Naast toespraken, een bijdrage van de Regimentsfanfare Gardegrenadiers en Jagers en een minuut stilte voor hen die er niet meer bij konden zijn hebben de 800 oud-maten en partners elkaar ontmoet in een fijne sfeer op een dag die tot in de puntjes met militaire precisie was georganiseerd. Een indrukwekkende documentaire in de filmzaal en een tentoonstelling complimenteerden het plaatje. Fijn dat 41DKO een kleine bijdrage mocht leveren aan het slagen van de reüniedag.

De Dokter & Hospik