Via geluidssignalen.

Geluidssignalen zijn als aanvullend verbindingsmiddel te beschouwen. Alles wat geluid maakt kan hiervoor in aanmerking komen. Claxons, fluiten, hoorns, wapens of b.v. een gong.
Deze signalen dienen meestal voor alarmering.

Een speciaal geluidsmiddel dat wij wel gebruiken is de zgn. gasbel. Dit is een lege granaathuls opgehangen op een tactische plaats waarmee, door er op te slaan, alarm gegeven kan worden indien er b.v. een gasaanval plaats vindt.