Evenement             : Filmdag
Evenementdatum : 11 apr 2015
Locatie                     : Elias kazerne Ede
Film                         : Film reportage Filmdag Ede 2015                                                   Foto’s                       : Foto reportage Filmdag Ede 2015

Eind vorig jaar, net na het Monumentenweekeinde, kwam het Militair Historisch Platform Ede (www. platformmhe.nl) bij ons met het verzoek of wij als “acteurs” zouden willen medewerken aan een educatief project. Dit project zou moeten gaan draaien op het Monumentenweekeinde van 2015 op het kazernecomplex van de Eliaskazerne te Ede. Centrale idee was: hoe op een, voor de schoolgaande jeugd, interessante wijze iets over de geschiedenis van de gebouwen op dit complex te vertellen. Hiervoor had het MHIP een mooi plan: de scholieren worden gedurende het Monumentenweekeinde voorzien van een tablet waarmee ze zgn. QR-codes kunnen scannen welke op een aantal markante gebouwen op de Elias bevestigd zullen zijn.

Aan de hand daarvan wordt er wat over het gebouw verteld aan de hand van foto’s, verhalen en filmpjes van wat er dan zoals random en in zo’n gebouw allemaal kon gebeuren. Over deze vraag behoefden we niet lang na te denken en was volmondig “ja”. Ook omdat dit waarschijnlijk de laatste kans is om überhaupt nog iets vast te leggen over “onze” periode op deze kazerne. Gebouwen zullen aan de buitenzijde dan nog wel blijven bestaan maar het inwendige (en dus de ziel) zal er wel uit gesloopt gaan worden.

Na deze toezegging vanuit onze zijde, kon het MHIP verder gaan met hun voorbereidingen. Het schrijven van scripts, toegang verwerven tot de gebouwen, camaraploegen regelen, VeVa leerlingen charteren om als aanvulling op de jongere leden van DKO te fungeren. Etc. etc. Zo rond half maart 2015 stond het allemaal redelijk in de stijgers en werden er definitieve data afgesproken. Donderdagavond 9 april Veva-leerlingen langs onze foerier om hen organiek aan te kleden. Vrijdag 10 april alle opname ruimten terug brengen in een zo origineel mogelijk situatie (rekwisieten uit zowel DKO als privé verzamelingen alsmede nog wat meubilair wat nog her en der op de kazernes verspreid stond) en Zaterdag 11 april de grote opname dag.

En zo gebeurde het dan ook dat rond 0800 op de 11e de Eliaskazerne zoemde van “militaire” geluiden. Dikke Daf’s reden rond, bevelen werden gegeven. Diverse scenes werden nagespeeld.

Aantal van de scenes waren:

  • Schildwacht,
  • MLV (touwklimmem),
  • Sporten,
  • Granaatwerpen,
  • Officier in de O-mess
  • Onder-officieren in de OO-mess (daar hielden ze nog 1, 2 biertjes aan over)
  • Manschappen in de manschappen kantine

Door de fantastische samenwerking tussen het MHIP, de regisseurs, de cameraploegen van het ROC A12 (onder leiding van Koekoek b.v), de VeVa-leerlingen (als soldaten aangevuld bij DKO) en onszelf als DKO, liep alles super gesmeerd en stonden vele opnamen er gewoon in 1 keer op. Dit betekende dat na de heerlijke warme lunch (pittige macaroni, geprepareerd door onze eigen keukengroep op de PMK) de VeVa-leerlingen klaar waren en er alleen nog een paar opnames op de PMK (stafgeluiden) moesten plaats vinden. In de tussentijd dat de tijdelijk geformeerde stafgroep deze opnamen gingen maken, werden de in bruikleen genomen PSU door de VeVa-leerlingen ingeleverd, konden de ruimten weer leeggemaakt worden. Om 1500 uur was er niets meer te zien van wat er zich deze dag allemaal had afgespeeld.

“Thuis” op de PMK had in tussen de keukengroep ook alles aan de kant en werden de laatste spullen weer in het magazijn op hun plek gezet. Na een gezamenlijk drankje in de bierbrouwerij met de mannen van het MHIP, keken we terug op een zeer geslaagde dag.

Maar hiermee is het nog niet afgelopen. De gemaakte filmpjes moeten nu ge-edit worden, voorzien worden van geluid en commentaar. Foto’s moeten worden uitgewisseld. Het MHIP moet per gebouw het te tonen op de tablet nog samenstellen. Of te wel het eigenlijke werk moet nog gebeuren. Wij wensen dan ook een ieder die hier mee aan de slag moet nog veel succes toe.

C-DKO