Evenement             : Bussum Bridgehead
Evenementdatum : 04 t/m 08 mei 2011
Locatie                     : Oefendorp Crailloo, Bussum
Foto’s                       : Foto reportage Bussum Bridgehead 2011

Al weer voor de 10-de keer was DKO aanwezig op Bussum Bridgehead, een jaarlijks terug kerend feestje rondom de bevrijdingsdagen. Ooit het domein van WWII-groepen, heden ten dage is er ook een zeer groot contigent van (vooral) Nederlands na-oorlogs aanwezig (niet altijd kwaliteit verhogend trouwens).

DKO had voor Bussum Bridgehead een AOT/BOT (Algemene Oorlogs Toestand/ Bijzondere Oorlogs Toestand) uitgeschreven. De essentie bestond eruit dat het een doorgang/rust kampement betrof tijdens een treffen met het Warschaupact. Het front lag globaal rond de A27. Omdat burgerbevolking toegang tot het kampement heeft dienen de militaire domeinen bewaakt te worden, tevens dient de handel (de zondagse markt) gecontroleerd worden op verkoop van contrabande.

De kwartiermeesters van DKO arriveerden reeds donderdag 5 mei op dit doorgangskamp. Hier werd ons een locatie aangewezen waar de troepen zich zouden kunnen installeren. Aangezien er niet in algehele voeding werd voorzien was iedere eenheid voor de voeding op zich zelf aangewezen. Hiertoe bracht DKO zijn BKT (Benzine Kook Toestel) in stelling uiteraard geflankeerd door de overige keukenuitrusting. Aangezien DKO te maken had met enige (licht) gewonden werd er ook een eerste hulppost ingericht.

Gedurende de vrijdag druppelde de troepen binnen. Werden de verdedigende stellingen betrokken en werd er door de infanterie van DKO een uitgebreide verkenning over het doorgangskamp gemaakt. In de avonduren kwam er bij de staf van DKO bevel binnen om de omgeving van het kampement te verkennen op infiltraties. Hiertoe werd er een lange verkenning (km 6) uitgevoerd langs de rand van Bussum over de Bussumse heide (alwaar de infiltraties zich zouden hebben gemanifesteerd) en terug naar het kampement.

Na terugkomst werd er snel de rust aangevat.

De kampstaf had voor de zaterdag een verplaatsing door de omgeving ingepland. Dit om de bevolking te tonen dat er goede parate tropen in de buurt waren om zodoende de rust te bewaren. Alle voertuigen werden hiervoor gebruikt aangevuld met enig pantser van nabijgelegen eenheden. Gedurende de verplaatsing werd er drie maal uitgestegen (Soest, Hilversum en Bussum) om directe contacten te leggen met de bevolking. Door het vastlopen van de colonne in Bussum is de DKO-infanterie voortijdig uitgestegen en marcherend Bussum binnen getrokken.

Om 1700 uur werd Bussum verlaten en vertrokken naar het kampement. Hier was door de kampstaf in de voeding voorzien zodat er geen tijd verloren ging met het bereiden van eigen voeding. Ter ontspanning werd er ’s avonds een feest georganiseerd. Vele troepen kwamen daar op af. Gelukkig verliep dit zonder noemenswaardige incidenten.

Zondagochtend was het weer vroeg reveille want DKO had poortwacht. Deze wacht werd gecombineerd met enige oefeningen voor de gnk-gp. Ook werden de wachtdrills aangescherpt (nooit voor een voertuig gaan staan waar de chauffeur nog inzit!) want het was al een poos geleden dat de mannen poortwacht gedraaid hadden. Na te zijn afgelost werden de stellingen betrokken en de dag doorgebracht met contacten met de bezoekende locale bevolking.

Aan het eind van de middag was het weer tijd voor Operatie Stofwolk, het vertrek van DKO met medeneming van alle (groeps)uitrustingstukken en het weer ongerept achterlaten van de bivak locatie binnen 120 minuten.

Al met al een prachtig evenement. Volgend jaar maar weer, dan voor de 11de maal. Wel dient opgemerkt te worden dat de verminderde kwaliteit van het evenement ons, als DKO, ernstig zorgen baart (het was hier en daar meer groen kamperen dan dat het een militaire uitstraling gaf).

C-DKO