Uitrusting: wat is dat?

Uitrusting is hulpmateriaal, in de ruimste zin van het woord, met als doel de individuele soldaat zo goed mogelijk zijn werk te laten doen. De verschillende uitrustingstukken worden  verstrekt  aan:

–          militairen (zgn. persoonlijke uitrusting; PSU).
–          groepen, pelotons, compagnieën (zgn. groepsuitrusting).
–          brigades, regimenten en zelfs legerkorpsen.

Maar er kan ook gedacht worden aan materiaal dat nodig is om b.v. een voertuig mee uit te rusten (denk aan boordgereedschap en camouflagenetten) of een commandotent mee in te richten (denk aan tafels en verlichting). Hierbij zijn de voertuigen en de tenten op hun beurt ook weer uitrustingstukken.

Om ervoor te zorgen dat alles compleet blijft en eventueel gerepareerd kan worden heeft elk hoofduitrustingstuk zijn eigen DL (detaillijst) en TH (technische handleiding).

Uiteraard beschikken wij binnen DKO ook over de nodige uitrustingstukken. Doordat we gekozen hebben voor de periode 1970-1980 hebben we het onszelf iets gemakkelijker gemaakt. In deze tijd werd er veel vervangen met als gevolg dat er oud en nieuw materiaal door elkaar werd gebruikt.

Op de volgende pagina’s geven we een beeld van wat wij zoal aan uitrusting hebben.