Evenement             : Verhuizing DKO van Ede naar Voorthuizen
Evenementdatum : 08 en 09 augustus 2015
Locatie                     : Prins Mauritz kazerne, Ede en vml. MOB-cmplx Voorthuizen, Voorthuizen
Foto’s                       : Verhuizing DKO van Ede naar Voorthuizen

Verhuizen naar Voorthuizen

Bij het aangaan van het huurcontract loods 22 op de Prins Mauritzkazerne Ede met RVOB per 1 mei 2011 was al bekend dat deze maximaal tot 31 december 2015 zou gelden. Dit ivm met het ontwikkelen van de loodsen tot woonruimte.

Dit had als consequentie dat we al reeds in 2014 zijn gaan zoeken naar een vervangende ruimte, liefst met een militaire sfeer om zich heen, centraal gelegen en betaalbaar. Vele opties zijn de revu gepasseerd, van oude munitie complexen te Leerdam, loodsen op industrie terreinen tot ruimtes in NO Groningen. Het werd allemaal niks, te duur, te klein, te ver. Tot het moment dat een van onze contacten aankwam met tip over een vml. MOB-cmplx te Voorthuizen. Klinkt goed, centraal gelegen, militaire sfeer maar is het ook te betalen? Dus is het kader maar eens gaan kijken op het complex om samen met de verhuurder de mogelijkheden te verkennen. Deze had eigenlijk alleen de voormalige tankloodsen te huur – en die vielen buiten het budget. Op de weg naar buiten, liepen we langs een standaard loods die er leeg uitzag maar waar de verhuurder niets over zei. Toch even gevraagd dan: hoe zit het met die loods, beschikbaar? De verhuurder vertelde toen dat hij bewust niets over deze loods gezegd had omdat dit de voormalige oefenloods was van den opleidingsinstituut voor de brandweer welke de voormalige gebruiker was van het volledige complex. Ok, niet zo erg toch? Nou, het bleek dat men juist deze loods gebruikte om onder de rook te zetten om de brandweerlieden te leren om ook hun weg in dikke rook te kunnen vinden. Gevolg, loods stonk verschrikkelijk naar brand, muren, daken – alles – was zwart van het roet. Afschrijven dan maar als potentiële locatie? Dan kent u DKO niet…

En zo waren we ineens huurder van een groot deel van de loods (het meest beroete gedeelte natuurlijk) en zijn we aan de slag gegaan met de nodige schoonmaak werkzaamheden, vele liters water dmv. hogedruk reinigers er door heen gejaagd, daarna alle muren opnieuw van een nieuwe laag witkalk voorzien, zolderramen open gemaakt, zolder vloeren geschilderd, en allerlei kleine verbouwingen uitgevoerd. Kijk voor een indruk van deze werkzaamheden het fotoalbum hierover.

Na vele maanden werk was de loods volledig getransformeerd en bruikbaar en was het tijd om Ede te gaan verhuizen. We spreken nu augustus 2015. En zo stonden er in een weekend vele DKO-ers in Ede paraat om diverse vrachtwagens (al dan niet gehuurd, gesponseerd), aanhangers etc. vol te laden met al het materiaal en dit naar Voorthuizen te transporteren. Zelfs trekkers werden ingezet om enige vrachtwagens van ons die niet op eigen kracht naar Voorthuizen konden komen, via kleine binnendoor weggetjes als sleep, met triangel, om te zetten.

Omdat er al enige voorbereidingen op Voorthuizen waren verricht; o.a. waren er nieuwe stellingen en twee verrijdbare 2-tons bruggen geplaatst kon een groot deel van het te verhuizen materiaal al direct op de juiste locatie geplaatst worden.

Aan het einde van het weekeind was alles over en kon Ede schoon worden opgeleverd aan RVOB.

Zo kwam er een einde aan bijna 5 jaar aanwezigheid op de Prins Mauritzkazerne waar DKO met veel plezier zijn hoofdkwartier heeft gehad en waar mooi avonturen beleefd zijn.

Hopen dat we hier op Voorthuizen ook mooie hoofdtukken kunnen gaan schrijven en vele jaren mogen en kunnen verblijven (want ook hier zijn plannen, van de gemeente Barneveld dit keer, als eigenaar, om “wat” met het complex te gaan doen op termijn en daar past DKO vast niet in, maar dit is voor later zorg, voorlopig kunnen we hier weer voor uit).