Zoals eerder geschreven is de DKO zo breed mogelijk actief binnen de diverse leger disciplines. Uiteraard de basisdingen zoals excercitie en het uitbeelden van het leven van de gewone dienstplichtige soldaat maar ook meer specifieke zaken komen aan bod.

De keukengroep.

De keukengroep wordt gedraaid door de SGT Kok-menagemeester, z’n koksmaten en indien nodig enkele stokers. Onze keukengroep is zo langzamerhand geliefd in re-enactmentland. Koken voor een paar honderd mannen en vrouw vinden we de normaalste zaak van de wereld maar een eitje bakken op een ingegraven keukenbrander ook.  Het koken gebeurt historisch verantwoord, het publiek kan overdag (vanaf een afstandje) kijken hoe dit er aan toe gaat. Met ingang van 2006 voldoen we aan de HACCP richtlijnen voor zover die op ons van toepassing zijn. Lees in de evenementsverslagen de kokkerelavonturen….

Als extra heeft de keukengroep een overzichtsvoorraad noodrantsoenen. Dit kan als display en eventuele deskundige toelichting toegevoegd worden tijdens een evenement.

De Onderhoudsgroep.

Tijdens de grotere evenementen hebben we altijd wel de zogenaamde COG (Compagnies Onderhouds Groep) bij ons. In totaal 4 man, de commandant (althans zijn plaatsvervanger) en enkele soldaat monteurs wielvoertuigen en verbindingsmaterieel. De uitrusting bestaat uit de S04, een DAF YA 126 met een Toolset aanhangwagen (gereedschappen en onderdelenvoorraad) , een Inter takeldoos en een verblijfstent voor de C-ONHGP (Commandant Onderhoudsgroep). Sleutelen doen we vaak en veel want ook onze voertuigen gaan kapot en anders doen we wel een lesje twee wekelijks begeleid onderhoud voor de chauffeurs. Naast het voertuigsleutelwerk doen we ook onderhoud aan allerlei andere zaken zoals aggregaten, verbindingsapparatuur, zeilwerk en overige uitrustingsstukken.

De Bataljonshulppost (BHP).

Een bataljonshulppost  is de plek waar gewonden worden aangevoerd en waar een z.g. triage wordt uitgevoerd. Vanuit de bhp worden gewonden verder vervoerd naar verzamelplaatsen verder achter het front en uiteindelijk naar een hospitaal.

Onze Geneeskundigegroep geeft demonstraties van diverse methodes gewondenafvoer, het inrichten en bemannen van een gewondennest of bataljonshulppost en het verlenen van eerste hulp aan het front. Onze genezerikken zijn ook in het dagelijkse leven bevoegd actief in de medische wereld.

Diverse demonstraties.

Naast deze min of meer vaste onderdelen geven we ook diverse demonstraties. Vaak ingegeven door de locatie van een evenement of gewoon op aanvraag van een organisatie.  Zo hebben we in de afgelopen jaren meerdere malen een NBC-oefening laten zien, op het luchtdoelgeschut 40L70 de handbedieningsdrill  gedaan, het dagelijks leven op een bivak laten zien inclusief puptent, koken op esbit, schuttersput graven en psu-onderhoud, excercitie enz. Onze laatste demo’s waren het OC-DKO (opleidingcentrum) en de DAF YA 328 mijnenlegger.  En we zitten niet stil, meer demo’s zijn in voorbereiding.