We hebben een poging gedaan om voor onze re-enactmentgroep een organigram samen te stellen dat zoveel mogelijk aansluit op onze situatie maar toch als “echte” Kl-eenheid kan doorgaan.

Wat betreft de hiërarchie en onderlinge omgang binnen de groep maken wij wel een duidelijk onderscheid tussen publieks- en niet-publieksevenementen.

DKO organisatie  tijdens oefeningen en voorbesprekingen.

Tijdens bijeenkomsten waarbij oefeningen en voorbesprekingen centraal staan is de DKO net een democratie. Als voorbeelden kan genoemd worden:
·  Ieder lid van DKO heeft net zoveel inbreng als een ander.
·  Beslissingen worden in overleg met iedere aanwezige genomen.
·  Ieder lid van DKO, of daartoe uitgenodigde gast, kan een oefendag leiden indien hij bepaalde kennis heeft die een ander ontbeerd.

Toch zit er wel een – klein – militair randje aan. We komen op in militair tenue zoals is voorgeschreven in het zgn. bevel tot opkomst. De dag start en eindigt altijd met een appèl, afgenomen door een van de kaderleden en de algehele leiding van de dag wordt door een van de kaderleden verzorgd.

DKO organisatie  tijdens evenementen.

De Koninklijke Landmacht was in die tijd een stuk groter dan vandaag de dag. De sterkte in 1970 van de totale defensieorganisatie was 800.000 man. Vergelijk dat maar eens met de 60.000 man van tegenwoordig. Het gonsde van de mensen op de verschillende legerplaatsen. Voor ons is het een hele uitdaging om iets van die sfeer op te roepen met pakweg 15 á 20 mensen.

Om dit te realiseren hebben wij gekozen voor een Infanterie Bataljon als organisatiemodel voor onze groep. Hiermee kunnen we de verschillende subgroepen die we hebben als eenheid presenteren. Per evenement stellen we hiermee een groep samen die een bepaald thema uitwerkt. Deze samenstelling zal uiteraard niet kunnen bestaan uit een volledig infbat maar slechts uit een klein gedeelte hiervan; de STSTVCIE.
Dit houdt tevens in dat de organisatie tijdens een evenement geheel op militaire leest is geschoeid. Er heerst een militaire hiërarchie d.m.v. de rangaanduiding en indeling in bepaalde pelotons of groepen maar ook door het fenomeen van functioneel meerdere.

Het Infanteriebataljon (InfBat)

 • Een volledig infanterie bataljon  bestaat (o.a.) uit:
  · Bataljons staf (batst)
  · Tirailleur compagnie (tircie) (3x) – bestaat op zijn beurt uit :
  o Tirailleur peloton (tirpel) (3x)
  o Mortier peloton (mrpel)
  · Ondersteunings compagnie (ostcie) (1x) – bestaat op zijn beurt uit:
  o Mitrailleur peloton (mitrpel)
  o TLV peloton (tlvpel)
  o Mortier peloton (mrpel)
  · Staf staf verzorgings compagnie (ssvcie) – bestaat op zijn beurt uit:
  o Verkennings groep (verkgp)
  o Verbindings peloton (vbdpel)
  o Geneeskundig peloton (gnkpel)
  o Compagnie staf (ciest)

Door het niet mobilisabel zijn van de Tirallieur compagnieën en de Ondersteuningscompagnie (geen bemensing en geen middelen) kan de DKO op dit moment alleen een gedeelte uit de de Staf Staf Verzorgings Compagnie (SSVCIE) “op de been brengen”.

Hieronder de InfBat in schemavorm (in het rood de niet mobilisabele eenheden van DKO).