Hieronder vindt U een overzicht van oefeningen zoals deze gehouden zij gedurende de Koude Oorlog periode door eenheden van de KL (1949 tot opschorten dienstplicht 1 mei 1997). Dit overzicht is samengesteld uit een grote variëteit aan bronnen. Denk daarbij aan Legerkoeriers, Militaire publicaties, “De Infanterist”, “de Onderofficier”, krantenartikelen, (onderdeel/eenheid) websites, Facebook etc. etc.

Daar waar we meer info hebben (of gevonden hebben in openbare bronnen) over een oefening (bv. foto’s of documentatie) kunt u op de naam van de oefening klikken (dit is herkenbaar aan de naam van de oefening in een groen vet lettertype).

Disclaimer: het overzicht is nog lang niet volledig, dus aanvullingen/verbeteringen zijn meer dan welkom op info@41DKO.nl. Ook foto’s en/of nieuwsbrieven van de oefeningen zijn meer dan welkom.

Overzicht oefeningen 1949 – 1997
Datum Jaar Naam oefening Omschrijving
 2 – 4 augustus 1949 Phoenix Eerste oefening in groter verband o.l.v. de generaal-majoor A.T.C. Opsomer
16 – 26 augustus 1949 Edelweisz Rij- en verbindingsoefening door Depot Verbindingstroepen en Depot Pioniers o.l.v. Kol. C.J.W. Lanen in Luxemburg
 7- 14 oktober 1949 Agility Two Oefening in Engelse bezettingszone Duitsland door generaal-majoor A.T.C. Opsomer
mei 1950 Thor Oefening met BOAR, oefenen van de gevechtsgroepstaven in het leiden van verdediging achter een rivier (Ijssel) en commandovoering over complete divisies
1950 Thialf
1950 Broadside I Oefening met BOAR
13 – 15 maart 1951 Cresendo-I Herhalingsoefening van de 44e Regimentsgevechtsgroeps o.l.v. de gen.maj. A.T.C. Opsomer. (lichting 49-II) op de Leusderheide. Afgesloten met defilé  voor ZKH Prins Bernhard e.a. Ook inzet intendancedetach. In bosgebied nabij Apeldoorn; inrichting aanvullingspunten voor levensmiddelen en BOS-producten.
24 – 26 april 1951 Cresendo-II Herhalingsoefening 13e Regimentsgevechtsgroep.
13 – 23 augustus 1951 Mars Oefening 31e Regimentsgevechtsgroep in Zuid-en Oost Nederland, afgesloten met een defilé te Meppel o.l.v. de Kol. B.M.P. van Griethuysen
14 – 23 september 1951 Counter Thrust Grote legerkorps oefening met BOAR e.a. nabij Oldenburg-Bremen-Hamburg ook met inzet luchtmacht
17 – 24 oktober 1951 Territoriale verdediging Oefeningen territoriale verdediging uit de geoefende lichtingen 1945 tot 1949, in de gebieden van TC Amsterdam en TC Rotterdam, in combinatie met het Korps Commandotroepen, Korps Mariniers en een Belgische compagnie Parachutisten
12 – 14 november 1951 Heidebloem Oefening territoriale verdediging in het gebied van TBZO o.l.v. Kol. C. van der Putte, garnizoenscommandant Eindhoven, in combinatie met Belgische onderdelen.
1951 Ambiorix
1951 Valk
1951 Broadside II Oefening met BOAR
21 – 29 april 1952 Pendulum Stafoefening van CSV (oefening op de kaart) alsmede inrichten Co-post te Bloemendaal,
23 – 31 mei 1952 Team Spirit one Stafdienst oefening CSV in Duitsland met deelname staven van grotere onderdelen (1200 man). Verplaatsing van en naar stellinggebied Britse zone van Duitsland o.l.v. lt.gen. A.T.C. Opsomer,
11 – 13 juni 1952 Uylenspiegel Nederlands-Belgische oefening (lichting 1951-I) met overeenkomstige gevechtsgroep van het Belgische leger tussen Eindhoven en Leopoldsburg,
16 – 18 juli 1952 Grand Alliance Stafoefening CSV o.l.v. commandant van het Britse Rijnleger
15 – 21 september 1952 Hold-Fast Oefening 1-LK in geallieerd verband als onderdeel van het Britse Rijnleger in Duitsland (o.a Limburgse Jagers)
1952 Heraut
1952 Generous
1952 Bluebird
1952 Alpha (Nato-)oefening metr wegvallen Rotterdam als doorvoerhaven als uitgangspunt.
14 -17  juli 1953 Grendel Stafdienstoefening in de omgeving van Hoog Buurlo. Hoofddoel was het oefenen van de staf van de paraat gestelde 4e Infanteriedivisie en de staven van haar onderdelen ter voorbereiding op oefening “Grand Repulse”
23 – 31 juli 1953 Coronet Grote Nato oefening o.a. met Britse Rijnleger en inzet luchtmacht
augustus 1953 Little Repulse Stafdienstoefening van de staven van 1LK, 1LKA en de 4e infanteriedivisie in de driehoek De Bilt – Soest – Bilthoven. Geoefend werd o.a. de verplaatsing van een legerkorpscommandopost en een stafkwartier.
18 – 24 september (3 september t/m 2 october) 1953 Grand Repulse Herfst manoeuvres 1-LK. Aanvals- en verplaatsingsoefening tussen Enschede en Bremen waarbij ingedeeld een Britse pantserdivisie, onder bevel van de lt.gen. A.T.C. Opsomer. (o.a. 4 divisie en 423 bat inf.). Een van de eerste intergealieeerde oefeningen onder leiding van een Nederlander
04 – 10 augustus 1953 Drietand Mobilisatieoefening 3e divisie; ongeveeer 15.000 man
27 – 28 oktober 1953 TBW (Territoriaal Bevelhebbers West) Herhalingsoefening (territoriale verdediging) van 92 R.I. (921, 922 en 923 B.I.) in het gebied van Amsterdam Haarlem en IJmuiden o.l.v. de lt.kol. L.T.F.S.J. van Embden.
1953 Proegballon
1953 Concerto (Nato-)oefening metr wegvallen Rotterdam als doorvoerhaven als uitgangspunt.
1953 Counter Stroke Oefening met Britse Rijnleger
1953 All Aboard Oefening met Britse Rijnleger
1953 Luctor Oefening met Britse Rijnleger
1953 Monte Carlo Oefening met Britse Rijnleger
1953 Ground Study Oefening met Britse Rijnleger
januari 1954 Suprise
januari 1954 Operatie Kiekeboe
maart (?) 1954 Voorwaarts Oefening in gebruik atoomwapens
9 – 12 april 1954 New Alliance Stafoefening 1LK en 4e Div, 41, 42, 43 RI en 8 Div te Limburg
21-25 juni 1954 Emissario Stafoefening 1LK te Münster in Westfalen
24 – 25 augustus 1954 Vuurdoop Herhalingsoefening (territoriale verdediging) van de 44e Regimentsgevechtsgroep (443, 444 en 445 B.I.) in de Katwijkse duinen o.l.v. de kol. D.J. Haar.
31 augustus – 2 september 1954 Lucifer Luchtverdedigingsoefening o.l.v. Commodore W.J.Reinierse (CLV) in samenwerking met luchtdoelartillerie-eenheden o.l.v. de gen.maj. C.J.M.C. van Nijnatten.
17 – 28 september (2 september – 4 october) 1954 Battle Royal Aanvalsoefening in legerverband (Engels-Nederlands) 4e divisie en 423 bat inf. o.l.v. gen.maj. Couzy en 6e Britse pantserdivisie o.l.v. brigade-generaal Richardson. Het geheel o.l.v. de lt.gen. A.T.C. Opsomer.
4 – 25 november 1954 Legerkorpsoefening
14 – 15 december 1954 Vuurstoot Minor Oefenen achtervolging en terugtocht, 1e Divisie, 12 en 13 RI
december 1954 Operatie Pimpernel
1954 Loopeend I
1954 Semper Vigil I
1954 Rotondo
1954 Exit Para
1954 Emergo I Stafoefening
1954? Winch Oefening met Britse Rijnleger
1954 Aid Civil Oefening met Britse Rijnleger
1954 Ginger Quill Oefening met Britse Rijnleger
februari 1955 Rode Haan Legerkorps en TBO oefening – veel aandacht op het innudatieproces van de IJssellinie
28 – 29 maart 1955 Kornhoen Herhalingsoefening 94 R.I. in de omgeving Soesterberg.
13 – 17 juni 1955 Verdatom Germania Verdediging achter brede waterhindernis, met mogelijke inzet atoomwapens. 1E Divisie
 7 – 12 juli 1955 Alea Jacta Staf oefening – herhalingsoefening 1e en 5e? (andere bronnen spreken over 3e) divisie o.l.v. gen.maj. F.W.J.M. Peters.
23 – 28 augustus 1955 Loco Belgisch-Nederlandse luchtverdedigingsoefening waarbij ingezet parate eenheden van de Nederl. Luchtdoelartillerie o.l.v. C-LUA en CLV.
12 – 16 september 1955 Stormvuur Jaarlijkse schietoefeningen van legerkorpsartillerie en divisie-artillerie op de Munsterlager Ranges (Duitsland).
najaar 1955 Dzjenghis Khan
november – december 1955 Vlaamse Gaai Oefening t.b.v. eenheden van 97 Regiment Infanterie te Ede en Rucphen
1955 Klaar-Over
1955 Life-Line (Nato-)oefening met wegvallen Rotterdam als doorvoerhaven als uitgangspunt.
1955 Keller Blanc
1955 Emergo II Stafoefening
1955 Epsilon Interdepartementale oefening
1955 Battle Delay
1955 Weest Paraat Drie daagse oefening; ter voorbereiding van de reserve officier van zijn taken in geval van mobilisatie en concentratie. Tevens nadruk op oorlog onder nucleaire omstandigheden
1955 Loopeend II
1955 Reduit
1955 Zuid-Oost
1955 Semper Vigil II
1956 Idool
1956 SOS-alarm I
1956 Quo Vadis
1956 Ante Portas
1956 Lion Noir I NAVO-oefening
1956 Claudius Civilus
1956 Wapens Gereed Drie daagse oefening; ter voorbereiding van de reserve officier van zijn taken in geval van mobilisatie en concentratie
1952-1956? Zwarte Piet
1956 SOS-alarm II
1957 Groot Salland
1957 Hou Doe
1957 Snel Klaar
1957 Groot en Klein
1957 Schaakmat
21 – 24 januari 1957 Vale Ouwe Gevechtsoefening van 41, 42 en 43e gevechtsgroep o.l.v. C-4 Div.gen.maj. P. Gips op de Veluwe in de driehoek Arnhem-Staverden-Elspeet.
25 – 26 juni 1957 Terp-Dorp 2 Alarmeringsoefening van een bataljon infanterie (422 BIJWF) en verplaatsing naar Groningen o.l.v. gen.maj. P. Gips.
1957 Lion Nior II NAVO-oefening (NORTHAG) – o.a. innudatieproces van de IJssellinie heeft hier aandacht gehad.
3 – 4 oktober 1957 Tunis Test Bataljonstest. Oefening 4-Div. o.l.v. gen.maj. P.Gips te Sennelager.
25 – 26 november 1957 Torenklok-III Alarmoefening voor het onder de wapenen zijnde personeel van de K.L., voorafgegaan door een periode van verhoogde paraatheid, o.l.v. de Chef van de Generale Staf.
1951-1957? Blanco
1951-1957? Alpha Nux
1951-1957? Distel Noord
1954-1957? Primo
1954-1957? Hoopvol
1954-1957? Klaver-Finale
1954-1957? Eenheid
1954-1957? Demi-Finale
1954-1957? Molshoop
25 – 28 maart 1958 Maas Waal Oefening 14 en 15 RI van 1e Divisie
 5 – 9 mei 1958 Citra Ultra Gevechtsoefening door de 42e gevechtsgroep o.l.v. c-4e Divisie de gen.maj. B.Koning (aanvalsoefening met rivierovergang over de IJssel).
augustus 1958 Crossed Swords II Oefening van vier weken bij Vogelsang. Oefening 14 en 15 RI van 1e Divisie
23 – 27 juni 1958 Cross Country Gevechtsoefening door de 11e gevechtsgroep o.l.v. c-4 Div. de gen.maj. B.Koning. (opmars over de Veluwe en Zuid daarvan gevormd bruggenhoofd).
1958 Waakhond Oefening terugkeer van klein verlof
18 – 20 november 1958 Carillon I, II, III Oefening ‘terugkeer van klein verlof’ voor 4-Div. en enkele onderdelen van de 1e Div., behorende tot de twee jongste lichtingen die resp. op 28 september en op 7 november naar huis gingen.
1959 Parade Riposte
1959 Lage Lopau
1959 Paardentoom Oefening van Inspectie Technische Dienst
1959 Herhalingsoefeningen Herhalingsoefeningen van de 31e, 32e en 33e Zelfstandige Gevechtstroepen
1959 Quick Train 1ste 2 jaarlijkse SHAPE-alarmoefening, o.a. Met 1e Divisie
1959 Vigilitate Navo oefening
februari 1959 Fare Cito 3-weekse gevechtsgroep oefening in Overijssel. Staf van de gevechtsgroep was ondergebracht in cafe-restaurant aan het Dorpsplein in Heeten. O.a. met 11 verbindingsbat.
17 – 20 maart 1959 Nachtvlinder Rij-oefening (black-out rit) van 112 Transportbataljon in het noordelijk deel van de provincie Groningen o.l.v. de majoor J.G. Kruyff.
april 1959 Top Weight Navo staf-oefening
1959 Side Step Navo staf-oefening (gehouden na Top Weight) met medewerking van civiele organisaties (o.a. ook inudatieproeces IJssellinie aan de orde geweest)
juni 1959 Panta Rei 4e Divisie oefening
20 – 24 juli 1959 Zwaan-Song Intergeallieerde oefening op Nederlands terrein tussen Britse en Nederlandse Strijdkrachten ) 41e Gev. Gp’ o.l.v. de Lt.Col.D.Lloyd Owen.
4 juli tot 2 november 1959 La Courtine 1e jaar van oefeningen 1-Div (7-Dec.), 4-Div. en 102e Verkenningsbataljon in 4 oefenperiodes van drie weken in La Courtine.
11 – 12 december 1959 Alarm Een Alarmoefening op last van de Inspecteur Generaal der Koninklijke Landmacht voor 11e gevechtsgroep te Schaarsbergen, (verplaatsing, uitvoeren van gevechtsgroepaanvallen en inrichten bivak).
1960 Vijlen Jaarlijkse oefening van het 16 BLJ
16 – 19 mei 1960 Houen Zoo Oefening van het 11e Geneeskundige Bataljon (gnk steun aan de onderdelen in het vak van 1 Div ‘7 Dec’.)
20 – 21 juni 1960 Sans Atout Herhalingsoefening 314 Bat. Inf. (afsluiting oefenperiode waarbij gebruik wordt gemaakt van een vijandige parachutistenaanval).
juli tot november 1960 La Courtine 2e jaar van oefeningen in 4 oefenperiodes van drie weken in La Courtine.
october 1960 Hordenloop Oefening ter beproeving logistieke ondersteuning van een gemotoriseerde gevechtsgroep
1955-1960? Bergse Maas I
1955-1960? Pimperneel
1955-1960? Vogelsang
1955-1960? Maas Waal
1955-1960? Budel II
1961 Pro Patria NTB oefening waarin ook het innudatieporces van de Ijssellinie aan de orde kwam
20 – 22 februari 1961 Loop Door 1 Oefening kleine oorlog door een aantal officieren van de staf 1-LK; betreft de ontsnapping uit een krijgsgevangenkamp gelegen in vijandig gebied en terugkeer door dit gebied naar eigen grens.
1961 Finem Respice
1961 Quick Train 2e 2 jaarlijkse SHAPE-alarmoefening
1962 Multi-Ton Oefening van Inspectie Technische Dienst (munitie uit depots 580/581 Munitiedpot in treinen geladen)
1962 Fallex-62
juli tot november 1962 La Courtine 3e jaar van oefeningen in 4 oefenperiodes van drie weken in La Courtine.
 6 – 9 november 1961 Loop Door 2 Oefening kleine oorlog door een aantal officieren van de staf 1-LK; betreft de ontsnapping uit een krijgsgevangenkamp gelegen in vijandig gebied en terugkeer door dit gebied naar eigen grens.
januari 1962 Paradox 1 Oefening van een 60-tal officieren van Staf 1 LK, 1 Div ‘7-Dec’, 4 Div en O.S.K. voorstellende paratroepen die in de Ardennen tussen Luik-Namen en Bastogne een gevangen genomen generaal en zijn adjudant moeten bevrijden.
27 februari – 2 maart 1962 Paradox 2 Oefening van een 60-tal officieren van Staf 1 LK, 1 Div ‘7-Dec’, 4 Div en O.S.K. voorstellende paratroepen die in de Ardennen tussen Luik-Namen en Bastogne een gevangen genomen generaal en zijn adjudant moeten bevrijden.
25 – 27 maart 1962 Notabene NTB oefening voor officieren, die in de nationale sector een staffunctie vervullen, de ongemakken van het militaire leven te velde te doen ervaren.
mei en juni 1962 Charlotte Grote FINABEL (Frankrijk, Italië, Nederland, Duitsland en België) oefening op Munsterlager – ontsmettingsproeven
20 – 28 september 1962 Fallex-62 NAVO-herfstoefening is een commandopostoefening in NAVO-verband. Het beproeven van de bestaande plannen voor de militaire en civiele verdediging bij toenemende internationale spanning en uitbreken van oorlog.
1962 Axis-up Herhalingsoefining
mei 1963 Hink Stap Sprong o.a. met 43 Tankbat
juni 1963 Hink Stap I Regio Twente
juli 1963 Ruiterveen
juli tot november 1963 La Courtine 4e jaar van oefeningen in 4 oefenperiodes van drie weken in La Courtine.
september 1963 Compact Oefening van 43 Afdva
oktober 1963 Automne
19 – 20 november 1963 First Step o.a. met 43 Tankbat op de Doornspijkse Heide
25 t/m 28 nov 1963 Background Brugslag en ontsmetten, Omgeving Twente//Salland
1963 Quick Train 3e 2 jaarlijkse SHAPE-alarmoefening
1963 Spinnewiel o.a. met 107 kaucie
15-18 juni 1964 Strip Tease
juli tot november 1964 La Courtine 5e jaar van oefeningen in 4 oefenperiodes van drie weken in La Courtine.
september 1964 Fallex-64
1964 Turf-Steek  103 verk. Bataljon samen het PanzerAufklärungsBataillon 3
1965 Pantserstorm Eerst gehouden oefening Pantserstorm
15 – 16 februari 1965 Zig-Zag o.a. met 43 Tankbat in de Noordoost polder
november 1965 Hink Stap Sprong ? mobilisatie oefening
1965 Weser-sprong 103 verkennings bataljon treed amfibisch op. Het zwaartepunt van deze oefening ligt dan ook bij het beoefenen van een rivierenoversteek.
1965 Lagerton
1965 Informatio VI
1965 Quick Train 4e 2 jaarlijkse SHAPE-alarmoefening
10-19 november 1965 Hou Doe II
4 november 1965 Ultra Lictium Logistieke stafoefening, gehouden in de Prinses Juliana kazerne in Den Haag
1966 Informatio VII
1966 Fallex-66
1966 Colloquiem O.a. Oefenen operatieplannen die op 1 april 1966 zouden intreden. O.a.  Staf 1e Divisie
23 februari t/m 2 maart 1966 Entre-Nous bivak oefening van ONDAS-eenheden, B-Eskadron 43 tankbat
Mei 1966 Hink Stap Sprong o.a. met 43 Tankbat
9 – 17 augustus 1966 Entre-Nous bivak oefening van ONDAS-eenheden (onderdeelsaanvullings systeem), A-Eskadron 43 tankbat
24 september t/m 7 oktober 1966 Eternal Triangle Navo oefening o.a. met 45 Painfbat nabij Paderborn/Holzminden
8 – 29 october 1966 Drentse Ram In het Duitse Senne, in het gebied tussen Paderborn, Detmold en Bielefeld. Met 42 Pantserinfanteriebrigade. Ruim twee duizend militairen uit Noord-Nederland namen deel aan deze oefening. De eerste 14 dagen stonden in het teken van pelotons- en compagniesoefeningen. De oefening stond onder leiding van brigadegeneraal F.E. Meijnderts.

(Dank aan Webmaster 43 PainfBat “Chassé”)

november 1966 Metalen Kruis 10 daagse oefening van 44ste Inf i.h.k.v. evt UNO inzet
1967 Quick Train 5e 2 jaarlijkse SHAPE-alarmoefening
1967 Schootstafel Mobilisatie oefening van C-batterij 44 afdeling Veldartillerie
1967 Zandhaas Duitsland
april 1967 Klaar Over
 6 – 10 november 1967 Hermelin II Geallieerde oefening op Bergen-Hohne  (o.a. met A-eskadron 43 Tankbat) . Beginpunt in het dorpje Arpke en vandaar “vechtend” terug naar Hohne!
25 september t/m 06 october 1967 Rob Roy Navo oefening omgeving Paderborn
24 – 29 october 1967 Merry Mood
november 1967 Informatio VIII Voorlichtingsoefening; oefening tactische staf 1e Divisie
1968 Vlaamse Gaai
1968 Sluitstuk Oefening 13 painfbat Garderegiment Fuseliers Prinses Irene
1968 Weser-sprong o.a. met 103 verk. Bat.
1968 Alte Aller o.a. met 103 verk. Bat.
1968 Riviera
1968 Kleine Oorlog Brigade oefening o.a. met 43 Tankbat
20-21 februari 1968 Eipee Omgeving van Dongen en Oirschot
6 – 14 februari 1968 Proefkonijn CPX oefening 1 Divisie met o.a. SSV 43 Tankbat (Noord Holland)
februari 1968 Safari SSV 43 Tankbat
1 – 21 mei 1968 Turf-trapper Staf oefening
juli tot november 1968 Entre-Nous-1 bivak oefening van ONDAS-eenheden op Elspeetse Heide
7 t/m 13 augustus 1968 KoningsGambiet Oefening nabij Hohne Dld. De 13e PaInfbrigade werd geoefend als Blauwe strijdmacht een van de onderdelen was het 16e Bataljon Limburgse Jagers, De Groene tegenpartij werd gevormd door de 41e PaBrigade uit Seedorf met oa het 42 BLJ
augustus – september 1968 Pickel-Haube II
november 1968 Fallex-68
November – December 1968 Whippet
December 1968 Edelman o.a. met 103 verk. bat. Nabij Lichtenhage, erg koud (temperaturen tot -30 graden gemeten)
1969 Rapier Oefening 13 painfbat Garderegiment Fuseliers Prinses Irene
1969 Vrije Loop Oefening 13 painfbat Garderegiment Fuseliers Prinses Irene
1969 Alte Aller 103 verk. Bat met als tegenpartij uit 42 ZVE (Zelfstandig Verkennings Eskadron) en een compagnie YP 408
1969 Haakbus Oefening 13 painfbat Garderegiment Fuseliers Prinses Irene
1969 Platvoet Oefening 13 painfbat Garderegiment Fuseliers Prinses Irene
1969 Piekenier Oefening 13 painfbat Garderegiment Fuseliers Prinses Irene
1969 Senelager Oefening 13 painfbat Garderegiment Fuseliers Prinses Irene
1969 Quick Train 6e 2 jaarlijkse SHAPE-alarmoefening
1969 Klaver-Aas
1969 Vrij Spel – Lange Teugel
januari 1969 Reforger I (*) Eerste Return to Germany oefening van de VS in nauwe samenwerking met de bondgenoten. Jaarlijkse oefening waarbij de KL vooral de oneven jaren betrokken was
Maart 1969 Weg-Wijs
2 – 8 juni 1969 Brabantia Comandopost oefening o.a. met 43 Tankbat
Augustus 1969 Torenvalk Brigade oefening 13 Painfbrig (41 Pabrig was als oefenvijand aanwezig). Met o.a. 48 painfbat v. Heutz
october 1969 Sal-Vri-Bart Oefening 1 divisie “7 December”op Navo oefen- en schietterrein Bergen-Hohne (naam oefening verbastering van de letters uit de namen van Lgen Savalle, Bgen de Vries en Lgen Bartels)
1970 Alte Aller o.a. met 103 verk. Bat.
1970 Coup Kuras Kaartleesoefening 13e Brig. Vanwege weersomstandigheden afgelast
9 – 19 januari 1970 Korte Teugel o.a. met 43 Tankbat (A-Esk)
? – 21 januari 1970 Sennelager o.a. met 13e Brig
23 – 31 januari 1970 Halteren o.a. met 43 Tankbat
2 – 6 februari 1970 Korte draf o.a met 43 Tankbat (B-esk)
16 – 21 februari 1970 Sprong Haas Omgeving Hoogeveen met o.a. 43 Tankbat
ca 13 maart 1970 Entre Nous Bivak oefening van ONDAS-eenheden (onderdeelsaanvullings systeem), 13e Brig
6 – 7 april 1970 Klewang Oefening met 13e Brig, nabij Hoogeveen (vanwege sneeuwval afgelast)
14 april 1970 Dubbelsprong Oefening met 13e Brig, afgelast
18 – 25 april 1970 Sennelager A-cie v/h 17e PIB
1 – 12 juni 1970 Ferro Plus Brigade oefening. 1e Divisie “7-december”. 11 Painfbat
9 – 11 juni 1970 Improviste Omgeving Bakel met 13e Brig
augustus 1970 La Courtine 13e Brig
? – 29 october 1970 Sennelager 13e Brig
november 1970 Stap Vooruit
3 dgn in november 1970 Donderslag 2 Mobilisatie opkomst oefening cpl painfbat
December 1970 Entre-Nous-1 Zo spoedig mogelijk nadat kader en specialisten zijn ingestroomd en het materieel is overgenomen, wordt de oefening „ENTRE NOUS” gehouden. Dit is een oefening van 6 dagen, waarbij uit een bivak wordt geoefend met als hoofddoel de teamvorming van de batterij
1971 Entre-Nous-3
1971 Reforger III (*) Return to Germany oefening van de VS in nauwe samenwerking met de bondgenoten. Jaarlijkse oefening waarbij de KL vooral de oneven jaren betrokken was
1971 Quick Train 7e 2 jaarlijkse SHAPE-alarmoefening
1971 Springvuur Eefde
10 jan – 4 febr 1971 Wintex Alamerings/mobilisatie/operatie NAVO oefening staven Nationale sector / 1e LK / bevelhebber Landstrijdkrachten zgn. CPX-oefening
20 – 27 februari 1971 Korte Teugel o.a. met 43 Tankbat (B-esk)
maart 1971 Eindspel Oefening van 1 LK, nabij Sohlingen en Rothenburg
10 – 15 mei 1971 Wiel-Trek Divisie geleide oefening o.a. met 43 PaBat, 103 verk. Bat, 42 PaInfBat – omgeving Osnabruck – Oldenburg
23 – 27 – juli 1971 Korte Teugel o.a. met 43 Tankbat (A-esk)
9 augustus t/m 3 september 1971 Sisonne Bataljons Oefening met 43 pabrig en 42 painfbrig
3 dgn 1971 Donderslag 3 Mobilisatie opkomst oefening cpl painfbat
october 1971 Rhino-Plus Brigade oefening. 1 Divisie “7-december” oefening in en rondom Berge-Hohne. 13 Pantserinfanteriebrigade, waaronder ook 13 Verkenningseskadron. Ook 102 Verkenningsbataljonwerd ingezet terwijl er ook nog 40 para’s van het Korps Commando Troepen werden gedropt
november 1971 Neo-Ferro
1972 Keerslag Oefening op Hohne o.a. 47 Painfbat
1972 Entre-Nous Oefening op de Oirschotse heide
1972 Mata-Gelap
1972 Höhe Klippe o.a. met 103 verk. Bat.
februari 1972 Ferro II
3 dgn in maart 1972 Donderslag 4 Mobilisatie opkomst oefening cpl 45 painfbat
maart 1972 Lans-Mus Bataljonsoefening te Hohne van 16 BLJ
april 1972 Hindsrug III Oefening nabij Assen met o.a. 43 Tankbat
Voorjaar 1972 Spring Vuur Oefening in de buurt van Zutphen; o.a. met 112 Gemengde Intendance Aanvullingsplaats Cie
mei – juni 1972 Uni-Plus Grote Navo oefening (40.000 man). Onderdel was brigade oefening van 1 Divisie “7 December”. 13 Painfbat
21 – 28 juli 1972 Korte Teugel o.a. met 43 Tankbat (A-Esk)
6 -23 october 1972 Octo-Alter Divisie geleid “vrije”oefening o.a. met 43 Tankbat in Noord-Duitsland
1973 Oost ’73
1973 Parabellum II
Januari 1973 Koude Start
29 januari t/m 2 februwri 1973 Stori-Stori Oefening 1 Div – Achterhoek
3 dgn 1973 Donderslag 4 Mobilisatie opkomst oefening bataljons niveau
maart 1973 Wintex Alamerings/mobilisatie/operatie NAVO oefening staven Nationale sector / 1e LK / bevelhebber Landstrijdkrachten
mei 1973 Integratie
juni 1973 Little Ferro Voorbereidende oefening op Big Ferro
13 juni 1973 Hondsrug II Esk. Commandanten oefening  te Anderen (Rolde)
10 – 21 september 1973 Big Ferro 1e, 5 jaarlijkse, LK oefening omgeving Bergen-Hohne
september 1973 Reforger V (*) Return to Germany oefening van de VS in nauwe samenwerking met de bondgenoten. Jaarlijkse oefening waarbij de KL vooral de oneven jaren betrokken was
1973 Drie Kijk NBC oefening 1 Divisie
1973 Active Edge 1e, 2 jaarlijkse, NAVO alarmeringoefening (opvolger van Quick Train)
1973 Active Go Paraatheisoefening van 45 Painfbat, gekoppeld aan oefening Active Edge
1973 Claris Kees o.a. met 104 Transportgroep
1973 – 1974 Vrijland o.a met 13 PAINFBAT
1973 – 1974 Zamar Komme o.a met 13 PAINFBAT
28 januari t/m 2 februari 1974 Korte Teugel o.a met 43 Tankbat (B-esk)
januari – februari 1974 Boeh-Merang I Brigadegeleide bataljonsoefening
april 1974 Kruithuis o.a. LLC
22 – 27 april 1974 Cargo Canoe Legerkorps Logistiek Commando (LLC) oefening
20 april t/m 4 mei 1974 Buffelo Bill o.a. met 43 Tankbat – Sennelager
mei 1974 Après moi
mei 1974 Pas Aan Oefening op de KMS nabij Kruispeel en
6 – 22 juni 1974 Sennelager Eerste oefening 42PagnCir te Sennelager
26 augustus t/m 8 september 1974 Kijk Raak
9 – 20 september 1974 Vrij Land Oefening van 1e divisie – Munster – Bergen-Hohne (o.a. met B-esk. 43 Tankbat)
14- 24 october 1974 X-01 Met o.a 101 geniegevechtsgroep
1974 Wildbaan Bouwsteenoefening o.a. met 103 verk. Bat.
1974 Entre-Nous Bivak oefening 13 Painf-bat
1974 Roest Rust o.a. met 103 verk. Bat.
1974 Donderslag 5 Mobilisatie opkomst oefening bataljons niveau
1974 Matap Met 13 Painf-bat
1974 Zamar Komme Met 13 Painf-bat
1974 Pantserstorm
1974 Galop Met 13 Painf-bat
1974 Hoekslag Met 13 Painf-bat
1974 Slagzwaard/td> Met 13 Painf-bat
1974 Boy-Scout Met 13 Painf-bat
1974 Brugwacht Met 13 Painf-bat
1974 BI-son 11 GNBAT – met o.a. 107 kaucie
1974 Vivamus\Miniwar 11 GNBAT – Duitsland
1974 Knap Op Herstel van oefenterreinen in Duitsland door Genie troepen o.a. 107KauCie
1974 Maart&Apos te Munster – sud
1972/73 of 74 Koning-Klant o.a. met 104 Transportgroep
1972/73 of 74 Olie-lamp o.a. met 104 Transportgroep
1972/73 of 74 Quick-Reaction o.a. met 104 Transportgroep
1972/73 of 74 Goed-zicht o.a. met 104 Transportgroep
1975-1978 Rhino-EM
8 – 22  februari 1975 Boeh-Merang II Brigadegeleide bataljonsoefening o.a. met 44 Painfbat en 45 Painfbat maar ook met 43 Tankbat te Paderborn
maart 1975 Wintex Alamerings/mobilisatie/operatie NAVO oefening staven Nationale sector / 1e LK / bevelhebber Landstrijdkrachten
6 maart 1975 Kleine Oorlog o.a. met 43 Tankbat (A-esk.)
april 1975 Bison
1975 Pantserstorm Oefening ter testing fysieke en mentale weerbaarheid (infanterie)
21 – 24 april 1975 King Arthur o.a. met A+SSV+Verk-Eskadrons van 43 Tankbat
19 -25 mei 1975 Linker-Galop Bouwsteenoefening 43 Tankbat (B-esk.)
1975 Donderslag 6 Mobilisatie opkomst oefening bataljons niveau
juni 1975 Wervelwind II Hohne Dld. Detail: op deze oefening werden diverse prototypes van de YA 4404 en YA 2442 ingzet
september 1975 Reforger 75 (*) Return to Germany oefening van de VS in nauwe samenwerking met de bondgenoten. Jaarlijkse oefening waarbij de KL vooral de oneven jaren betrokken was
27 october t/m 7 november 1975 Pantsersprong (blauw & groen) met 4e divisie 1 LK – omgeving Lohne (bij Cloppenburg)
1975 Tableau http://www.youtube.com/watch?v=COdZ1RpEdFQ
1975 Losse Steenslag LLC oefening
1975 Active Edge 2e, 2 jaarlijkse, NAVO alarmeringoefening
1975 Active Go Paraatheisoefening van 45 Painfbat, gekoppeld aan oefening Active Edge
1975 Vrij Land Brigade oefening (in tegenstelling tot andere brig. oef.nu met twee brigades)
Januari 1976 Linker Galop Bouwsteenoefening 43 Tankbat B-Eskadron te Sennelager
13 – ? Januari 1976 Boeh-Merang III o.a. met 45 Painfbat en 43 Tankbat A-Eskadron te Sennelager
23 t/m 27 februari 1976 Sneeuwhaas Oefening met o.a. 106 vbdbat en 114 trccie – omgeving Lunteren
20-apr 1976 Contra Galop o.a. met 43 Tankbat A-Eskadron nabij Munster – Nord
juni 1976 Grote Slag Door staf 12 Painfbat geleide oefening. NBC was hier een van de oefendoelen – 101 NBC-cie was dan ook aanvaller
14 – 19 juni 1976 Cake-Mixer o.a. met 43 Tankbat in Noord-Duitsland; voorbereiding op oefening Grosser Bär september 1976
zomer 1976 Wildbaan Bouwsteenoefening met o.a. 103 VKBat. Bijzonder was dat het dit jaar zo heet was dat de rpsvtgn overdag niet mochten rijden. Werd verplaatst naar de nacht. Militairen hadden overdag vrij of moesten wacht lopen.
 4 – 11 september 1976 Grosser Bär o.a. met 43 Tankbat eb 45 PAINFBAT B-cie
 augustus 1976 Klaproos VOC
october 1976 Eifelstoot 1010VK met o.a 42 PAINFBAT
1976 Hot Spot Speciale NBC-oefening 1 Divisie
1976 Herfst Wind Met 45 PAINFBAT B-cie
1976 Donderslag 7 Mobilisatie opkomst oefening bataljons niveau
1976 Up-Date o.a. met 104 Transportgroep
1976 Meet-Post o.a. met 104 Transportgroep
1976 Men-Hir o.a. met 104 Transportgroep
1976? Tri-Aks
1976 Actie Voorjaar Opschoon actie oefenterreinen
1976 Entre-Nous Met 45 PAINFBAT B-Cie
1976 Hou-vast Oefening “compagnie in verdediging” met 45 PAINFBAT B-cie (Sennelager / Vogelsang (?))
1976 Return Met 45 PAINFBAT B-Cie
1974-1976 Brugslag Hedel – met Genie en 25 afd lichte Lua uit Ede ter bescherming met 40L70
1976 – 1977 Tours Eifel Met 45 PAINFBAT B-cie)
1976 – 1977 Green Horse Met 45 PAINFBAT B-cie)
1976 – 1977 Wie van de Drie Met 45 PAINFBAT B-cie)
1976 – 1977 Steu HH-ODL Met 45 PAINFBAT B-cie)
1976 – 1977 Pantserstorm Met 45 PAINFBAT B-cie)
1976 – 1977 Voortzetting Met 45 PAINFBAT B-cie)
1976 – 1977 Start Zeuve 7 Met 45 PAINFBAT B-cie)
1977 Twee-sprong Comandanten en staven oefening voor twee mobilisabele infanteriebrigades (5 dagen incl. opkomst en inleveren materieel)
1977 Wildbaan Bouwsteenoefening o.a. met 103 verk. Bat op het oefenterrein gelegen nabij dorpje Gerdau.
februari 1977 Brabants Bont
maart 1977 Spring Time o.a. met 43 Tankbat
9 – 17 maart 1977 Wintex Alamerings/mobilisatie/operatie NAVO oefening staven Nationale sector / 1e LK / bevelhebber Landstrijdkrachten
maart 1977 Viersprong
juni 1977 oefening 4e Div.
juni 1977 oefening 1e Div.
juni 1977 X-06 Navo oefening
22 – 23 (?) september 1977 Inter Action 4 Div. o.a. met 104 Transportgroep (eerste oefening met Russishe waarneming)
september 1977 Reforger 77 (*) Return to Germany oefening van de VS in nauwe samenwerking met de bondgenoten. Jaarlijkse oefening waarbij de KL vooral de oneven jaren betrokken was
november 1977 Rhino-Poeter Oefening van 13 painfbrig in de Eifel
1977 Slow On Rij-oefening  van o.a. 107KauCie
1977 Oversteek 1 Gereedmaken, verplaatsen en overdragen van uitgesteld materieel o.a Tank onderstellen vanaf RIETS (Rij Instructie Eskadron Tanks; onderdeel van de Rij- en Tractieschool) en kopels van OCC (opleiding Centrum Cavalerie) naar 555 Parkcompagnie te Stroe
1977 Donderslag 8 Mobilisatie opkomst oefening bataljons niveau
1977 Active Edge 3e, 2 jaarlijkse, NAVO alarmeringoefening. Nu incl “operatrional readiness test voor 1 div.
1977 Active Go Paraatheisoefening van 45 Painfbat, gekoppeld aan oefening Active Edge
maart 1978 Fine Victoria 13 Painfbat oefening
maart 1978 Crested Eagle
april 1978 Lentetrek
juni 1978 Sennelager 45 Painfbat als oefenvijand
juli 1978 Saxon EM
19 – 28 september 1978 Saxon Drive 2e, 5 jaarlijkse, LK oefening (onderdeel van een grote serie NAVO legerkoprsoefeningen Autumn Forge)
november 1978 Herfsttrek
1978 Entre-Nous
1978 Hou-Vast Oefening “compagnie in verdediging” met 45 PAINFBAT B-cie (Sennelager / Vogelsang (?))
1978 Aanval Met 45 PAINFBAT B-cie
1978 Return Met 45 PAINFBAT B-cie
1978 Gereed Met 45 PAINFBAT B-cie
1978 Proloog Met 45 PAINFBAT B-cie
1978 Matap Met 45 PAINFBAT B en C-cie
1978 Bleu-Horse Met 45 PAINFBAT B-cie
1978 Sluitstuk Met 45 PAINFBAT B-cie
1978 Laad-op
1978 Sint Boris
1978 Active Edge NAVO alarmeringoefening
1978 Active Go Paraatheisoefening van 45 Painfbat, gekoppeld aan oefening Active Edge
1978 Marathon 1-daagse oefening om de lichamelijke conditie individuele militairen (dienstplicht en beroeps) te testen (gevechtseenheden). O.a. met 45 PAINFBAT B en C-cie
1978 Steunzool 1-daagse oefening om de lichamelijke conditie individuele militairen (dienstplicht en beroeps) te testen (ondersteunende eenheden)
1978 Logboek 1-daagse oefening om de lichamelijke conditie individuele militairen (dienstplicht en beroeps) te testen (staven en logistieke eenheden)
1978 Pas Aan Met 45 PAINFBAT C-cie
1978 Stijgbeugel 1-daagse oefening om de lichamelijke conditie individuele militairen (dienstplicht en beroeps) te testen (cavalerie)
1978 Wildbaan Bouwsteenoefening o.a. met 103 verk. Bat op het oefenterrein gelegen nabij dorpje Gerdau.
1978 Donderslag 9 Mobilisatie opkomst oefening bataljons niveau
1978 of 1979 OpPlan 10 Operatie plan 10 – gereedstellingsoefening – Met 45 PAINFBAT B-cie
1978 of 1979 Knikkerpot Met 45 PAINFBAT B-cie
1978 of 1979 Schayk Met 45 PAINFBAT B-cie
1978 of 1979 Haltern Met 45 PAINFBAT B-cie
febrauri (?) 1979 Entre-Nous 42 BLJ op oefenterrein Altenwalde (45 PAINFBAT B-cie)
febrauri 1979 Pantsersprong o.a. 44 Painfbat. Speciale; tot 5 dagen ingekort voor Libanongangers (door de KCT ontwikkeld); ook 107 kaucie was present alsmede 45 PAINFBAT B-cie
februari 1979 Punt-Slot
maart 1979 Wintex Alamerings/mobilisatie/operatie NAVO oefening staven Nationale sector / 1e LK / bevelhebber Landstrijdkrachten
26 maart t/m 7 april 1979 Rhino-EM
april 1979 Lest-Best Oefenig in de Eifel – o.a. met 43 Lua
5 – 21 juni 1979 Hart-Slag Oefening met 43 Painfbat, vanaf 11 juni ook met 42 Painfbat. Regio Paderborn
11 – 15 juni 1979 Maiden Trip FTX oefening met 43 Painfbat, eerste optreden van YPR-765 in oefenverband. Regio Lippstadt,Stukenbrock,Lemgo,Paderborn, Sennelager. Onderdeel van oefening Hart-Slag
9 juli 1979 Nacht-Merrie II Oefening 42 Verkesk.
september 1979 Reforger 79 (*) Return to Germany oefening van de VS in nauwe samenwerking met de bondgenoten. Jaarlijkse oefening waarbij de KL vooral de oneven jaren betrokken was
17-22 september 1979 Harte Faust NL/USA/DK/D oefening met 60.000 militairen 7500 wielvoertuigen en 1500 rupsvoertuigen. Voor Nederland deed 41 PABRIG mee aan deze oefening. Gehouden in Ostfriesland en Emsland
10-12 october 1979 Donderslag 10 Mobilisatie opkomst oefening bataljons niveau
oktober 1979 Steeple-Chase Met o.a. 45 PAINFBAT C-cie
december 1979 Kwartst-Plus
1979 Delta Link, Delta Proef, Delta Test Oefeningen met de nieuw te introduceren ZODIAC verbindingsapparatuur
1979 Wildbaan Bouwsteenoefening o.a. met 103 verk bat.
1979 Compu Roger Oefening waarbij de ATS (Automatisch Telegrafie Systeem) intensief werd getest
1979 Active Edge 4e, 2 jaarlijkse, NAVO alarmeringoefening
1979 Active Go Paraatheisoefening van 45 Painfbat, gekoppeld aan oefening Active Edge
1975-1979? Tezamen Een
1975-1979? Meetpost
1975-1979? Sennelager
1980 Pantserstorm
1980 Wildbaan Bouwsteenoefening o.a. met 103 verk bat.
1980 Oversteek 2 Gereedmaken, verplaatsen en overdragen van uitgesteld materieel o.a Tank onderstellen vanaf RIETS (Rij Instructie Eskadron Tanks; onderdeel van de Rij- en Tractieschool) en kopels van OCC (opleiding Centrum Cavalerie) naar 555 Parkcompagnie te Stroe
1980 Donderslag 11 Mobilisatie opkomst oefening bataljons niveau
1980 Leap Frog Oefening van 48 Painfbat omgeving Paderborn
1980 Blauw koord 44ste Pantser Infanterie Bataljon in Havelte. De taak was om de Unifil gedachte uit te dragen tijdens deze oefening werd gehouden voor dat men naar Libanon werd uitgezonden
1980 Matap Geni geleide oefening om PaInfCmp te leren mijnenleggen
februari 1980 Koord Dans
begin maart 1980 Sennelager 41 Painf (Ost Cie)
17-27 maart 1980 Klaver Go Go 4e divisie NATO oefening
maart 1980 Crested Eagle
maart 1980 X-11 Navo oefening
september 1980 Eenhoorn EM Een van de eerste oefeningen met een luchtmobiele actie van enige omvang (75 man)
october (?) 1980 Flatus-Vetus (Oude Poep) Oefening oudste compagnie van de Stoottroepen nabij Sennelager
1980 Blauw koord 44ste Pantser Infanterie Bataljon in Havelte. De taak was om de Unifil gedachte uit te dragen tijdens deze oefening werd gehouden voor dat men naar Libanon werd uitgezonden
1980 Matap Geni geleide oefening om PaInfCmp te leren mijnenleggen
januari 1981 Münster-Sud Schietoefening van de artillerie; wordt drie keer per jaar gehouden
januari 1981 Valleys-Last Jaarlijkse door 43e PaInfBrig geleide bataljinsoefening voor de Stoottroepers (Tussen Paderborn en Niedermarsberg)
21 februari 1981 Contra (?) Galop A-Eskadron oefening van 43 Tankbat
maart 1981 Wintex Alamerings/mobilisatie/operatie NAVO oefening staven Nationale sector / 1e LK / bevelhebber Landstrijdkrachten
6 – 10 maart 1981 Klaver-Vijf met 41 Pabrig
23 – 25 maart 1981 Inlichtingen dagen 41PABRIG – Seedorf – Eigenlijk niet een oefening, maar wel interessant om hier te vermelden (met dank aan Marcel Hendriks (vml 41 Pabrig 1981)
april 1981 Cactus-End O.a. met 118 LKVBDBEDCIE
13 t/m 23 mei 1981 Spring-Drive 42 PAINFBRIG in de buurt van Paderborn, met 121 Gemavplcie Klasse 1 Peloton o.a. te Buke.
juni 1981 Auto-Mate
Augustus 1981 Belle-Aliance o.a. met 43 Tankbat te Sennelager
17 – 20 augustus 1981 Werk-Wijs met 41 Pabrig
31 augustus t/m 4 september 1981 Togiac Compagniesgeleide oefening voor 112 GEMAVPLCIE
2 – 4 september 1981 Whirl-Pool II met 41 Pabrig
19 – 23 september 1981 Weisse Birke o.a. met 43 Tankbat
september 1981 X-13 Navo oefening
september 1981 Reforger 81 (*) Return to Germany oefening van de VS in nauwe samenwerking met de bondgenoten. Jaarlijkse oefening waarbij de KL vooral de oneven jaren betrokken was
oktober 1981 Donderslag 12 Mobilisatie opkomst oefening bataljons niveau
november 1981 X-14 Navo oefening
23 november t/m 2 december 1981 Clover Fortune Navo oefening o.a. inzet 41 Painfbrig en 45 painfbat
1981 Logico II
1981 Entre-Nous
1981 Wildbaan Bouwsteenoefening o.a. met 103 verk bat.
1981 Pantserstorm Oefening ter testing fysieke en mentale weerbaarheid (infanterie)
1981 ? te Altenwalde
1981 Active Edge NAVO alarmeringoefening
1981 Active Go Paraatheisoefening van 45 Painfbat, gekoppeld aan oefening Active Edge
1981 Overflow
1981 Check Mate Bouwsteenoefening (?) te Drenthe
1981 Sennelager
1981 Fox Terrier Bouwsteenoefening 47 Painfbat, de eerste oefening nadat de hele compagnie paraat was geworden. De oefening werd gehouden op het terrein direct achter de Johannes Post Kazerne in Havelte.
6 – 16 januari 1982 ? SSV 43 Tankbat
15 – 21 januari 1982 Korte Teugel Bouwsteenoefening 43 Tankbat
16 – 20 februari 1982 Contra Galop o.a. met 43 Tankbat
26 februari 1982 NBC o.a. met 43 Tankbat
9 – 13 maart 1982 Korte Teugel / Linker Galop bouwsteenoefening o.a. met 41 Tankbat
13 t/m 18 maart 1982 Frog-Spawn Oefening van 12 Painfbat nabij en op Sennelager, gevolgd door oefening Whip-Lash
19 t/m 25 maart 1982 Whip-Lash Oefening van 48 Painfbat nabij en op Sennelager, voorafgegaan door oefening Frog-Spawn
1 april 1982 NBC o.a. met 43 Tankbat
5 – 10 april 1982 Rechter Galop o.a. met 43 Tankbat
april 1982 Axe Battle
10 – 15 mei 1982 Korte Teugel o.a. met 43 Tankbat
juni 1982 X-15
juni 1982 Big Mick
juni 1982 Klaver Trio
3 – 10 juni 1982 Linker Galop Commando post oefening met o.a. 43 Tankbat
7 – 10 juni 1982 o.a. met 43 Tankbat
7 – 12 juni 1982 Blue hunter / Red fox 13e Verkennings eskadron Huzaren van Boreel in oefening met 13 Pabrig
21 – 23 juni 1982 Software Verbindingsoefening (verbindingdienst) te Ede
29 – 30 juni 1982 Contra Galop o.a. met 43 Tankbat
6 juli 1982 NBC o.a. met 43 Tankbat
9 – 13 augustus 1982 Rechter Galop o.a. met 43 Tankbat
1 – 20 september 1982 Concordant Journey Met Menno v. Coehoorn
8 – 19 september 1982 Starke Wehr o.a. met 43 Tankbat te Munster
september 1982 Carbine Fortress
6 – 13 november 1982 Korte Teugel o.a. met 43 Tankbat te Altenwalde
20 november t/m 3 december 1982 Linker Galop o.a. met 43 Tankbat
15 december 1982 NBC o.a. met 43 Tankbat
december 1982 Steeple Chase
1982 Donderslag 13 Mobilisatie opkomst oefening bataljons niveau
1982 Jubi-Lion o.a. met 104 Transportgroep
1982 Overflow
1982 Fox Terrier Bouwsteenoefening 47 Painfbat, de eerste oefening nadat de hele compagnie paraat was geworden. De oefening werd gehouden op het terrein direct achter de Johannes Post Kazerne in Havelte.
1982 Entre-Nous
1982 Wildbaan Bouwsteenoefening o.a. met 103 verk bat.
1982 Crested Eagle
1982 Wie van de vijf
1982 Voorspel
1982 Hazewind Met 45 PAINFBAT B-cie
1982 Proloog Met 45 PAINFBAT B-cie
1982 of 1983 Voortzetting Met 45 PAINFBAT B-cie
1982 of 1983 Marathon Met 45 PAINFBAT B-cie
1982 of 1983 OpPlan 10 Operatie plan 10 – gereedstellingsoefening – Met 45 PAINFBAT B-cie
1982 of 1983 Sluitstuk Met 45 PAINFBAT B-cie
1982 of 1983 Schayk Met 45 PAINFBAT B-cie
28 februari 1983 Rechter Galop o.a. met 43 Tankbat te Berghe Hohne
maart 1983 Wintex Alamerings/mobilisatie/operatie NAVO oefening staven Nationale sector / 1e LK / bevelhebber Landstrijdkrachten
maart 1983 Seven Arrows FTX voor 12 Painfbrig (kleiner dan gebruikelijk; pantserinfanterie en tankpeletons werden gesimuleerd als in een CPX; slechts 3000 man het veld in i.p.v. De gebruikelijke 8000)
april 1983 Young Lion
11 – 25 juni 1983 Black Balance Oefening van 41 Painfbat en A-esk 41 Tankbat op oefengebied Sennelager en directe omgeving
9 – 14 september 1983 Reforger 83 (*) Return to Germany oefening van de VS in nauwe samenwerking met de bondgenoten. Jaarlijkse oefening waarbij de KL vooral de oneven jaren betrokken was Nu voorafgaand aan de oefening Atlantic Lion. 1st Cavalry Division (US)
12 – 16 september 1983 Brandy Station Opvolgend aan Reforger 83 en voorbereidend aan Atlantic Lion – inrichten verzamelgebied en hergroepering met 1st Cavalry Division (US) en 13 Pabrig
19 – 21 september 1983 Aqua Marine 9 Voorbereidend aan Atlantic Lion – verplaatsing 1st Cavalry Division (US) en 13 Pabrig met behulp van geimproviseerde rivierovergangen op de Maas (pontons) en Rijn (pontons) tussen Nijmegen en Venlo.
17 – 30 september 1983 Atlantic Lion 3e, 5-jaarlijkse, LK oefening (onderdeel van een grote serie NAVO legerkoprsoefeningen Autumn Forge); omgeving zone langs de Nederlandse oostgrens
31 oktober – 3 november 1983 Entre Nous Oefening met 43 Painfbat C mrpl (mortierpeloton) en 45 Painfbat B mrpl. (Dank aan Webmaster 43 PainfBat “Chassé”)
31 oktober – 9 november 1983 Fox-Terrier 43 Painfbat C-Cie en 45 Painfbat A/B-Cie. (Dank aan Webmaster 43 PainfBat “Chassé”)
2 – 11 november 1983 Abel Archer Nato commondovoering oefening. Hierbij werd een escalatie tussen de NAVO en het Warschaupact gesimuleerd waarbij uiteindelijk een DEFCON 1-situatie zou ontstaan en een nucleaire aanval zou plaatsvinden. De oefening vond plaats in verschillende commandocentra maar met name in het Europese SHAPE in het Belgische Casteau. Deze oefening werd vanuit Sovjet-Unie met veel argwaan bekeken. Zo bestond de angst dat de oefening in werkelijkheid een voorbereiding was op een echte aanval. Het Rode Leger stond tijdens Able Archer dan ook in opperste staat van paraatheid. Om verdere escalatie met de Sovjet-Unie te voorkomen werd het programma in de loop van de dagen aangepast. Zo werd het onderdeel met de evacuatie van de Amerikaanse president naar een geheime locatie afgelast. Achteraf gezien was dit het moment waarop de wereld zich het dichtst bij een nucleaire oorlog bevond, sinds de Cubacrisis.
7 – 10 november 1983 Bevo Bivak 43 Painfbat “Chassé”. (Dank aan Webmaster 43 Painfbat “Chassé”)
14 – 18 november 1983 Bartje Organisatie Regionaal Militair Commando (RMC). Deelnemers 426 IBC (oefenvijand) en 429 IBC. (Dank aan Webmaster 43 PainfBat “Chassé”)
21 – 24 november 1983 Medtactrans 42 Gnkcie. (Dank aan Webmaster 43 PainfBat “Chassé”)
12 – 16 december 1983 42 Afdva B en C-batterij. Oefening op het Artillerie Schietkamp (ASK) . (Dank aan Webmaster 43 PainfBat “Chassé”)
14 – 15 december 1983 Sachies Savez Oefening van 42 Paatcie, (Dank aan Webmaster 43 PainfBat “Chassé”)
1983 Aanvang
1983 Tele-Mobilo
1983 Vul-bus
1983 Wildbaan Bouwsteenoefening o.a. met 103 verk bat.
1983 Kleine Oorlog o.a. met 103 verk bat
1983 Donderslag 15 Mobilisatie opkomst oefening bataljons niveau
1983 MATAP Met 45 PAINFBAT A en B-cie
1983 Pantserstorm Met 45 PAINFBAT A en B-cie
1983 Oversteek 3 Gereedmaken, verplaatsen en overdragen van uitgesteld materieel o.a Tank onderstellen vanaf RIETS (Rij Instructie Eskadron Tanks; onderdeel van de Rij- en Tractieschool) en kopels van OCC (opleiding Centrum Cavalerie) naar 555 Parkcompagnie te Stroe
1983 of 1984 Voortzetting Met 45 PAINFBAT B-cie
1983 of 1984 Marathon Met 45 PAINFBAT B-cie
1983 of 1984 OpPlan 10 Operatie plan 10 – gereedstellingsoefening – Met 45 PAINFBAT B-cie
januari 1984 Graaf-In 45 Painfbat Bmrpel (mortierpeloton) Paostcie (Dank aan Webmaster 43 PainfBat “Chassé”)
9 – 13 januari 1984 Proloog 43 Painfbat gecombineerd met oefening “Sluitstuk” 42 Paatcie. (Dank aan Webmaster 43 PainfBat “Chassé”)
17 – 18 januari 1984 Sluitstuk 42 Paatcie gecombineerd met oefening Proloog van 43 Painfbat. (Dank aan Webmaster 43 PainfBat “Chassé”)
30 januari – 9 februari 1984 Pantserstorm 43 Painfbat C-Cie. (Dank aan Webmaster 43 PainfBat “Chassé”)
9 februari 1984 Aanvang Gilze-Rijen en omgeving
13 – 24 februari 1984 Sennelager 13 Hrstlcie Pabrig
27 febrauri – 2 maart 1984 Klaver-Slot Brigadestaven 42, 43 en 53 Painfbrig. (Dank aan Webmaster 43 PainfBat “Chassé”)
29 febrauri – 8 maart 1984 Fox-Terrier 43 Painfbat B-Cie. (Dank aan Webmaster 43 PainfBat “Chassé”)
3 – 4 maart 1984 Fox-Hond 43 Painfbat Verkpel. (Dank aan Webmaster 43 PainfBat “Chassé”)
maart 1984 Rhino-Brabantia
maart 1984 Crested Eagle
eind maart 1984 Rechter Galop Bouwsteenoefening o.a. met 43 Tankbat te Sennelager
maart-april 1984 Twin Battle
23 – 30 mei 1984 Contra Galop Bouwsteenoefening o.a. met 43 Tankbat te Bergen_Hohne
22 – 25 juni 1984 How Far 2 Oefening met 42/45 Painfbat. Regio Bassum, Twistringen en Harpstedt
juni 1984 Spring Moment
27 juni t/m 06 juli 1984 Fox Terriër Bouwsteenoefening 45/47 Painfbat, de eerste oefening nadat de hele compagnie paraat was geworden. De oefening werd gehouden op het terrein direct achter de Johannes Post Kazerne in Havelte.
09 t/m 13 juli 1984 Hazewind Oefening 45/47 Painfbat; verdediging vanuit loopgraaf, terrein oversteek
16 t/m 18 juli juli 1984 Graaf-In Oefening 47 Painfbat
juli 1984 Prepare
27 augustus 1984 Harz Bouwsteenoefening van 43 Tankbat nabij Nordheim
17 – 27 september 1984 Lionheart / Leeuwenhart Oefening van 104 Transportgroep NTC aangevuld met kleine eenheden van 43 en 44 PAINFBAT (als scheidrechters)
17 – 27 september 1984 Spearpoint Britse oefening met ondersteuning van 41 pabrig onderdeel van de oefening Lionheart ten zuiden van Hannover
1 t/m 12 oktober 1984 Autumn-Moment Oefening 1e div 7 Dec. Bij zeer veel regen. Oefening is tijd stilgelegd – code “IJskast”. Veel ongelukken.
1984 Sluitstuk Oefening van 45 PAINFBAT
1984 Voortzetting Oefening van 45 PAINFBAT
1984 Wildbaan Bouwsteenoefening o.a. met 103 verk. Bat
1984 Overflow 11
1984 Sprinkhaan
1984 Donderslag 15 Mobilisatie opkomst oefening bataljons niveau
1984 Hard-Holz o.a. met 43 Tankbat
1984 of 1985 Kruisrak Met 177 Zaucie
1984 of 1985 Waarseind Met 177 Zaucie
13 februari 1985 Matap Oefening met o.a. 47 Painfbat
maart 1985 Wintex
18 t/m 30 maart 1985 Klaver-Jas Een door de St-4 Div geleide brigadeoefening voor de 43 Painfbrig, daarnaast worden eveneens 44 Painfbat en 103 Verkbat geoefend. Zie voor meer info site 47e PAINFBAT Menno van Coehoorn
18 t/m 30 maart 1985 Klaver-Support LLC oefening, onderdeel van oefening Klaver-Jas
18 t/m 30 maart 1985 Klaver-Hopper 298 Sq lichte vliegtuigen oefening, onderdeel van oefening Klaver-Jas
17 – 23 maart 1985 Korte Teugel Bouwsteenoefening o.a. met 43 Tankbat te Münster-Nord
april 1985 Many Ways
juni 1985 Alter Rex
juni 1985 First Wanderer
juni 1985 X-20
3 – 6 juni 1985 Linker Galop Bouwsteenoefening o.a. met 43 Tankbat te Münster-Nord
juli 1985 Voortzetting Met 12 PAINFBAT. Rond Vogelsang
12 – 16 augustus 1985 Rechter Galop Bouwsteenoefening o.a. met 43 Tankbat te Münster-Nord
2 – 6 september 1985 Lion Eagle van 103 Geneeskundig bataljon . Oefening met 163 Vbplcie , 176 Zaucie , delen van 177 Zaucie en delen van het Duitse San Btl 110
12 – 20 september 1985 Trutzige-Sachsen o.a. met 43 Tankbat Rond Seedorf
september 1985 Reforger 85 (*) Return to Germany oefening van de VS in nauwe samenwerking met de bondgenoten. Jaarlijkse oefening waarbij de KL vooral de oneven jaren betrokken was
30 september t/m 11 oktober 1985 Firm Riposte 1 div “7 December”
30 october t/m 7 november 1985 ? o.a. met 43 Tankbat te Vogelsang
november 1985 Ferro Alexander 1 div “7 December”
december 1985 First Impression Eerste computer aided stafoefening op vliegbasis Twente door 1LK
1985 Wildbaan Bouwsteenoefening o.a. met 103 verk. Bat
1985 Donderslag 16 Mobilisatie opkomst oefening bataljons niveau
1986 Harbarnsen Oefening in Duitsland
1986 Wildbaan Bouwsteenoefening o.a. met 103 verk bat.
31 jan – 8 feb 1986 Zwarte Adder W-Duitsland
januari 1986 Fero-Alexander Brigadegeleide bataljonsoefening voor 101e tankbataljon
januari/februari 1986 Certain Sentinal
18-27 februari 1986 Oversteek 4 Gereedmaken, verplaatsen en overdragen van uitgesteld materieel
27 – 31 januari 1986 Korte Teugel Bouwsteenoefening  43 Tankbat te Altenwalden
6 – 8 maart 1986 Linker Galop Bouwsteenoefening o.a. met 43 Tankbat te Bergen-Hohne
maart 1986 Cattle Clash / crash (?) LLC oefening
april 1986 Spring EM
april 1986 Crested Eagle
22 – 24 april 1986 Rechter Galop Bouwsteenoefening o.a. met 43 Tankbat te Bergen-Hohne
27 april 1986 Contra Galop Bouwsteenoefening o.a. met 43 Tankbat te  Münster-Nord
16 – 26 juni 1986 Eifelslag III 12 Painbrig o.a. Op de ‘Kylerhöhe’ bij Hillesheim, Duitsland
17 – 27 juni 1986 FTX o.a. met 43 Tankbat te Twisteringen
11 – 14 juli 1986 Korte Teugel Bouwsteenoefening o.a. met 43 Tankbat te Lürsböckel
23 – 24 juli 1986 Marathon o.a. met 43 Tankbat te Bergen-Hohne
25 – 28 augustus 1986 Contra Galop o.a. met 43 Tankbat te Bergen-Hohne
19 – 26 september 1986 Foxhound o.a. met 43 Tankbat te Bergen-Hohne
september 1986 Little Lion
oktober 1986 Autumn EM
oktober 1986 Resolut Rider
(25) november 1986 Donderslag 17 Mobilisatie opkomst oefening bataljons niveau
december 1986 Trans Weser
Seven Arrows divisiegeleide brigadeoefening voor de staven
1987? Proef-Paraat II 1 LK oefening
1987? Hoekslag Bouwsteen oefening 45 Painfbat
1987 Binding Saamhorigheidoefening officieren en vaandrigs Stoottroepen (fietsen, kleiduivenschieten, kaartlezen, roeien) Vrijdag en Zaterdag
1987 Wildbaan Bouwsteenoefening o.a. met 103 verk bat.
1987 Donderslag 18 Mobilisatie opkomst oefening bataljons niveau
6 – 13 januari 1987 Ferro Blue o.a. 43 en 101 Tankbat. Oefengebied Sennelager – Vogelsang en Arolsen
7 – 13 februari 1987 Rechter Galop Bouwsteenoefening o.a. 43 Tankbat
maart 1987 Wintex Alamerings/mobilisatie/operatie NAVO oefening staven Nationale sector / 1e LK / bevelhebber Landstrijdkrachten
14 – 21 maart 1987 Lange Teugel Bouwsteenoefening o.a. 43 Tankbat
28 maart t.m 3 april 1987 Contra Galop Bouwsteenoefening o.a. 43 Tankbat
april 1987 Last Wheels (Laatste Wielen) LLC oefening; Laatste grote oefening waaraan YP408’s deelnamen
24 – 29 april 1987 Linker Galop Bouwsteenoefening o.a. 43 Tankbat
19 – 23 mei 1987 Lange Teugel Bouwsteenoefening o.a. 43 Tankbat
29 mei t/m 4 juni 1987 Korte Teugel o.a. 43 Tankbat te Luttmersen (Hannover)
juni 1987 Babylonion Strike
juni 1987 Rhinoro(o)s o.a. 13 Painfbat
29 juni t/m 3 juli 1987 Proloog Oefening van Acie en A-mortierpel van 45 painfbat t.b.v. samenwerking met tankpelotons te Vogelensang
22 – 26 juni 1987 Lange Teugel Bouwsteenoefening o.a. 43 Tankbat
25 – 31 juli 1987 Rechter Galop Bouwsteenoefening o.a. 43 Tankbat
3 – 8 augustus 1987 Linker Galop Bouwsteenoefening 43 Tankbat
11 – 25 september 1987 Certain Strike o.a. 43 Tankbat
september 1987 Reforger 87 (*) return to Germany oefening van de VS in nauwe samenwerking met de bondgenoten. Jaarlijkse oefening waarbij de KL vooral de oneven jaren betrokken was. In 1987 de grootste ooit
17 – 22 october 1987 Rechter Galop Bouwsteenoefening o.a. 43 Tankbat te Vogelsang
26 – 30 october 1987 Linker Galop Bouwsteenoefening 43 Tankbat te Bergen-Hohne
30 october t/m 6 november 1987 Round Up Oefening van 43 PainfBrig
31 october t/m 6 november 1987 Lange Teugel Bouwsteenoefening o.a. 43 Tankbat
oktober 1987 Shining Sword CPX 1 div. met bgrote test nwe Zodiac korpsverbindingssysteem
5 – 11 december 1987 Rechter Galop Bouwsteenoefening o.a. 43 Tankbat te Lüneburg
1988 Blue Rider o.a. met 104 verk. Bat, dyitse en belgische eenheden
1988 Hazewind Oefening voor 47 painfpel, verdediging vanuit loopgraaf, terrein oversteek
1988 Pantserstorm
1988 Fox-Terrier Bouwsteenoefening 47 Painfbat, de eerste oefening nadat de hele compagnie paraat was geworden. De oefening werd gehouden op het terrein direct achter de Johannes Post Kazerne in Havelte.
1988 Proloog
1988 Bergen I
1988 Bergen II
1988 Matap
4 – 8 januari 1988 Lange Teugel Bouwsteenoefening o.a. 43 Tankbat
22 – 30 januari 1988 Korte Teugel Bouwsteenoefening o.a. 43 Tankbat te Luttmersen
1 – 5 februari 1988 Contra Galop Bouwsteenoefening o.a. 43 Tankbat te Sennelager
29 februari t/m 1 maart 1988 Linker Galop Bouwsteenoefening o.a. 43 Tankbat te Luttmersen
februari – maart 1988 Crested Eagle
maart 1988 Bison
5 – 9 maart 1988 Lange Teugel Bouwsteenoefening o.a. 43 Tankbat
5 – 9 april 1988 Rechter Galop Bouwsteenoefening o.a. 43 Tankbat
6 – 12 april 1988 Korte Teugel Bouwsteenoefening o.a. 43 Tankbat
11 – 22 april 1988 Little Lion Vooroefening op “Free Lion”
2 – 6 mei 1988 Linker Galop Bouwsteenoefening o.a. 43 Tankbat
27 juni t/m 1 juli 1988 Rechter Galop Bouwsteenoefening o.a. 43 Tankbat
27 juni t/m 1 juli 1988 Contra Galop Bouwsteenoefening o.a. 43 Tankbat te Lüneburg
4 – 11 juli 1988 Foxhound o.a. 43 Tankbat
1988 Marathon o.a. 43 Tankbat te Bergen-Hohne
13 – 19 augustus 1988 Korte Teugel Bouwsteenoefening o.a. 43 Tankbat
15 – 24 augustus 1988 Hazepeper o.a. 43 Tankbat
16 – 23 september 1988 Free Lion De laatste 5-jaarlijkse oefening van 1LK; o.a. 43 Tankbat en 103 verk. Bat.; omgeving zuiden van Hannover (incl oefenterrein Sennelager)
17 – 21 october 1988 Lange Teugel Bouwsteenoefening o.a. 43 Tankbat
17 – 21 october 1988 Contra Galop Bouwsteenoefening o.a. 43 Tankbat
24 – 28 october 1988 Punch Back o.a. 43 Tankbat
7 – 12 november 1988 Contra Galop Bouwsteenoefening o.a. 43 Tankbat te Vogelsang
17 – november 1988 Korte Teugel Bouwsteenoefening o.a. 43 Tankbat te Luttmersen
16 t/m 20 november 1988 Sluitstuk Laatste oefening van 45 Painfbat met de YP408
12 – 17 december 1988 Linker Galop Bouwsteenoefening o.a. 43 Tankbat
1988 – 1989 Lente Frame 425 IBC
1988 – 1989 Roving Rounds 425 IBC
1988 – 1989 Hoekslag I 425 IBC
1988 – 1989 Hoekslag II 425 IBC
1988 – 1989 Nekslag 425 IBC
1989 Vogelsang Oefening van o.a. 101 Tankbat te Vogelsang DLD
1989 Donderslag 19 Mobilisatie opkomst oefening bataljons niveau 16 BLJ
2 februari 1989 Rechter Galop Bouwsteenoefening o.a. 43 Tankbat te Vogelsang (Duitsland)
februari 1989 Korte Teugel Bouwsteenoefening o.a. 43 Tankbat te Bergen-Hohne (Duitsland)
maart 1989 Wintex Alamerings/mobilisatie/operatie NAVO oefening staven Nationale sector / 1e LK / bevelhebber Landstrijdkrachten. O.a. met 425 IBC
maart 1989 Jumping Rhino
13 – 17 maart 1989 Linker Galop  Niet bekend
13 – 18 maart 1989 Rust Roest  o.a. 43 Tankbat te Bergen-Hohne (Duitsland)
april 1989 X-25 Met o.a. 101 Geniegevechtsgroep, 101 STSTCie, Verbindingspeloton te Melbeck (DLD)
april 1989 Rechter Galop  Niet bekend
april 1989 Hasty Rider
april 1989 Contra Galop Bouwsteenoefening o.a. 43 Tankbat te Sennelager (Duitsland)
mei 1989 Driesprong
juni 1989 Contra Galop Bouwsteenoefening o.a. 43 Tankbat te Sennelager (Duitsland)
juni 1989 Viper EM FTX 104 Verkenningsbataljon
juni 1989 Electronic Manoeuvre (EM!) CPX 1 div.; op vleigbasis de Peel
12 – 17 juni 1989 Tactische oef. Bouwsteenoefening o.a. 43 Tankbat te Sennelager (Duitsland)
8 – 13 september 1989 AV Bouwsteenoefening o.a. 43 Tankbat te Eutin (Duitsland)
27 september t/m 5 october 1989 Lange Teugel (Autumn Sweep) Bouwsteenoefening o.a. 43 Tankbat te Osnabrück
september 1989 Autumn Sweep Navo oefening met 47 Painfbat
september 1989 Offenes Visier Deelname van o.a. 101 Tankbat aan oefening van de Bundeswehr
27 – 30 september 1989 Korte Teugel Bouwsteenoefening o.a. 43 Tankbat te Luttmersen
Begin november 1989 Brave Unicorn Divisie geleide oefening 1 Div. “7 December” – 12 Painfbat
november 1989 Able Archer 89 Nato commando oefening. Laatste oefening tijdens val van de muur; oefening daarom afgebroken
november 1989 Eifel Orange
november 1989 Brave Unicorn Divisie geleide oefening 1 Div. “7 December” – `12 Painfbat
november 1989 X-26
3 – 11 november 1989 Linker Galop Bouwsteenoefening o.a. 43 Tankbat te Vogelsang (Duitsland)
6 – 14 december 1989 Rechter Galop Bouwsteenoefening o.a. 43 Tankbat te Sennelager (Duitsland)
1990 Bye-Ram
1990 Pantserstorm Oefening ter testing fysieke en mentale weerbaarheid (infanterie)
februari 1990 Twin Rider divisiegeleide oefening o.a. met 103 verk bat. (na opstart direct afgelast i.v.m. zeer slecht weer)
februari 1990 High Rover III Mobilisatie opkomst oefening terratoriaal
april 1990 Klaver-Twist
2 – 12 april 1990 Rust Roest II o.a. 43 Tankbat te Lüneburg (Duitsland)
juni 1990 Bison Suport
15 – 29 juni 1990 Ram-Lion Oefening van 42 Painfbat met als neveneenheden 42 StStcie, 42 Bevocie, 42 Herstcie, 43 Painfbat, 42 Afva. Omgeveing Weserbergland.
18 – 29 juni 1990 Second Warrior CPX o.a. Met 1 Div. “7 December”
6 – 7 juli 1990 ? o.a. 43 Tankbat te Ehra-Lessien (Duitsland)
18 juli 1990 ? o.a. 43 Tankbat te Oksbøl (Denemarken)
5 t/m 14 juli 1990 Ferro Chasse
1990 ? o.a. 43 Tankbat te Sennelager (Duitsland)
september 1990 Clover Digital
september 1990 Slagzwaard
november 1990 Agile Centour CFX – door staf 1 Div “7 December” geleide oefening.
november 1990 Chevaux Noirs
8 – 14 november 1990 Eifel-Orange o.a. 43 Tankbat te Vogelsang (Duitsland)
15 – 21 november 1990 Over de weg o.a. 43 Tankbat te Borken (Duitsland)
december 1990 Slagzwaard II
december 1990 Autumn Fero 11 Painfbat test in deze CPX nwe wargame “Kibowi”; locatie Maj. Mulder kazerne Stroe
Januari 1991 ? o.a. 43 Tankbat te Oksbøl (Denemarken)
Februari (?) 1991 Verbandplaats Oefening van 42 BRIGGNKCIE
12 – 23 maart 1991 Foxy-Viper Divisiegeleide oefening met o.a. 12 Painfbrig en 103 verk bat. Omgeving Lüneburg, Uelzen en Dannenberg.
8 t/m 23 maart 1991 Mailly (Ferro-Orange als derde deel van de oefening) Oefening te Frankrijk (Mailly) met 11 PAINFBRIG
april 1991 X-28 Oefening met o.a. 101 Geniegevechtsgroep
september(?) 1991 Brandex met 43 Pagncie, Oefening geschreven door lt Merkx. Oefenlocatie Vught
september 1991 Certain Shield
september 1991 Unique Battle
november 1991 Klaver Nova
november 1991 Autumn Centaur
augustus 1991 Reforger 91 (*) De NAVO-oefening ‘Reforger’ wordt voor de laatste keer gehouden. Het eerste Amerikaanse legervliegtuig met soldaten voor de oefening ‘Reforger 91’ komt op Schiphol aan. Zeker 6.700 VS-soldaten arriveren deze week op Schiphol, waarbij het materieel voor deze oefening wordt verscheept naar de haven van Vlissingen. ‘Reforger’ is een jaarlijks terugkerende oefening waarbij Amerikaanse troepen een snelle versterking van manschappen en materieel in Centraal Europa moeten beoefenen. De legeroefening wordt gehouden op terreinen ten noorden van Bielefeld in de Bonds Republiek Duitsland
28 februari t/m 7 maart 1992 ? o.a. 43 Tankbat te Oksbøl (Denemarken)
februari 1992 Mailly Oefening te Frankrijk
maart 1992 Battle Staff
15 maart 1992 Dead Line o.a. 43 Tankbat te Langemannshof
juni 1992 Agile Lion CPX 1 LK; omgeving Lüneburg
september 1992 Trans Cura
9 t/m 13 november 1992 Pijlslang
07 – 18 december 1992 Clover Charge Computer ondersteunde oefening met 41 Ltbrig en 42 Mechbrig. Daarnaast 154 afd. Veldartillerie; 103 verk. Bat heeft het bevel over het Bravo eskadron van 104 Verkbat en een franstalig Belgisch eskadron. Oefengebied: Diepholz, Cloppenburg, Vechta, Emsland en Osnabrück
8 dagen 1993 Rider Go On o.a. met 103 verk. Bat.
1993 Stand To Laatste oefening 41 verbindingsbat in Zeeland
1993 Light Viper Oversteek Weser bij Schweringen door 41 LtBrig. Ook aanwezig 42 Paluabat
05 – 19 november 1993 Hungry Bear Genieeenheden (welke?) (+- 100 man). Oefengebied Hameln-Pyrmont, Holzminden, Northeim, Hannover en Springe
december 1993 Blue Support Trainings oefening Bosnië
1994 Viper Farewell Slotoefening van 104 Verkenningsbataljon samen met Belgische verkenners; locatie Zuid-Oost Nederland
maart 1994 First Crusade Eskadron van 101 Tankbat naar Salisbury
11 t/m 15 april 1994 Spring Lion Verbindingsoefening van 108 Vbdbat, ter voorbereiding op Brave Lion 1994
juni 1994 Light Viper
24 mei t/m 3 juni 1994 Brave Lion 94 CAX (Computer Assisted Exercise) legerkorps oefening
29 juni t/m 5 juli 1994 Entre Nous Oefening met 103 verkbat. Oefenomgeving Lüneburg
juli 1994 Laser-Fuselier
november 1994 Mainchain Logistieke oefening 300 matdienstbat
december 1994 Atlantic Resolve
1995 Final Crusade Laatste oefening 101 verbindingsgroep
mei 1996 ? Vooroefening van lichte 103 verkenningsbataljon (voor Light Recce(?)). Oefengebied Holtum-Marsh, Hoya en Asendorf
1996 Light Recce Eerste grote oefening van gereorganiseerde lichte 103 verkenningsbataljon
october 1996 Agile Sword CPX/CAX oefening 1 GN/NL
april 1997 Rhino Drawsko
1 mei 1997 Opschorting Dienstplicht
Van de onderstaande oefeningen is het jaar onbekend
Alpha Interdepartementale oefeningen
Escape 11 GNBAT – 43 PAGNCIE
Delta
Coord-Dans
Vliegwiel
Op-Stap 44 inf. Bat (Drenthe)
Metalen Kruis
21 october t/m 11 november Mee-Ander 42 Painfbat – oefening Sennelager
Makefast
Reine Claude I
1954 – 1956 Reine Claude II 2-weekse gevechtscursus voo officieren en onderofficieren in öntsnappen, ontwijken, overleven”. Gegeven door KCT
1954 – 1964 Kleine Oorlog
1955 – 1964 Achterhoek
1955 – 1964 Rood Voor
1975 – 1976 Duike Lahr
1978 – 1979 Dis-play
1978 – 1979 X-08