Infoblad oefening Firm Reposte – helaas ontbreken hieruit een aantal pagina’s. Heeft u nog een compleet exemplaar houden wij ons aanbevolen.

Artikel uit Leeuwarden Courant van 09 october 1985

Artikel Limburgsch Dagblad van 25 september 1985

Artikel uit Nieuwsblad van het Noorden 09 october 1985