De DKO-AMO (AMO=algemene militaire opleiding)  gebruikt als leerboek het “handboek soldaat 1976”. Hierin staan de basisdisciplines omschreven die elke militair minimaal moet kunnen toepassen in tijd van oorlog.

Minstens vier van de oefendagen in het lopende jaar besteden we dan ook  volledig aan de AMO. Daarnaast geven we waar mogelijk tijdens publieksevenementen extra aandacht aan oefenen maar vooral aan het in praktijk brengen van de diverse vaardigheden. Eén keer per jaar houden we in VHM-verband een weekend-oefening onder leiding van ervaren beroepsmilitairen.