Skip to main content

Enige achterstallige verslagen 2022

Enige achterstallige verslagen 2022

Het is een gekke tijd geweest, uw verslaggever van dienst is regelmatig afwezig geweest vanwege de toestand in de wereld. Er is dan ook enige achterstallig onderhoud v.w.b. verslagen van activiteiten 41DKO ontstaan. Bij deze enige verlichting: 8 t/m 10 juli – Historisch festival Doorn 27 augustus – Verenigingsdag 23 t/m 25 september – Bunkerdagen […]