Eind 2023 had DKO nog een evenement nabij de bunkers Bremen en Hamburg nabij Hoek van Holland – ondersteuning JOTA.

Volg deze link voor verslagje en foto’s.