Het is een gekke tijd geweest, uw verslaggever van dienst is regelmatig afwezig geweest vanwege de toestand in de wereld.

Er is dan ook enige achterstallig onderhoud v.w.b. verslagen van activiteiten 41DKO ontstaan. Bij deze enige verlichting:

Veel leesplezier.